ข้อเสื่อม โรต โรคข้อกระดูก

ข้อเสื่อม โรต โรคข้อกระดูก

โรคข้อเสื่อม จะเกิดกับกระดูกอ่อน เยื่อหุ้มข้อ ข้อนิ้วมือ ข้อมือ ข้อกระดูกต้นคอ ข้อกระดูกส่วนหลัง

Last Updated on January 2, 2020