โรคกาลี โรดแอนแทรก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ

โรคกาลี โรดแอนแทรก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ

โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Bacillus anthracis โรคกาลี หรือ โรคแอนแทรกซ์ ภาษาอังกฤษเรียก Anthrax เป็นโรค โรคนี้รุนแรงถึงกับเสียชีวิต โรคแอนแทรกเป็นโรคที่เกิดในสัตว์ และแพร่เข้าสู่คนโดยการกินอาหาร ที่ทำจากสัตว์ที่มีเชื้อแอนแทรกซ์ ซึ่งเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขอนามัย

Last Updated on October 17, 2017