กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคไม่ติดต่อ

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหัวใจ โรคไม่ติดต่อ

กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาษาอังกฤษ เรียก Acute myocardial in farction เป็นอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย เนื่องจากขาดเลือด ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหลอดเลือดในส่วนที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันอย่างกะทันหัน ซึ่งอาการจะเจ็บหน้าอก โรคนี้หากเป็นแล้วมีโอกาสเสียชีวิตสูง สิ่งที่ควรทำหากพบผู้ป่วยอาการลักษณะนี้ คือ รีบนำตัวส่งแพทย์

Last Updated on May 28, 2017