โยคะ ท่าพื้นฐาน สำหรับมือใหม่ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


โยคะ มีความหมายว่า จิตใจ ลมหายใจและร่างกาย การฝึกโยคะ คือ การฝึกให้ร่างกายและจิตใจ มีสมาธิเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เกิดสมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฝึกโยคะ มีพื้นฐานของโยคะ มีอยู่ 11 ท่า แนะนำคนที่ต้องการฝึกโยคะ พร้อมทั้งท่าสำหรับโยคะบื้องต้นที่สามารถทำเองได้ง่ายๆ สำหรับคนที่อยากออกกำลังกายเบาๆ อยู่ที่บ้าน

ท่าโยคะพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น

ท่าภูเขา โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่าภูเขา Mountain Pose ท่าภูเขา แก้ปวดหลัง ปวดฝ่าเท้า สุขภาพดี กับโยคะ การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าสุนัขยืดขึ้น โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่าสุนัขยืดขึ้น Downward Dog  ท่าสนุขยืดขึ้น ลดการปวดหัว แก้เครียด ทำให้สะโพกกระชับ การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ
ท่าบิดตัว โยคะ โยคะพื้นฐาน การฝึกโยคะท่านั่งบิดตัว Seated Twist โยคะท่านั่งบิดตัว(Seated Twist) ช่วยนวดลำไส้ กระตุ้นอวัยวะภายใน และระบบย่อยอาหาร การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ ท่าสะพาน โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่าสะพาน Bridge Pose โยคะ ท่าสะพาน(Bridge Pose) ช่วยทำให้หลังแข็งแรง ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ
ท่านักรบ โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่านักรบ Warrior ท่ารักรบ ฝึกให้กล้ามเนื้อต้นขา หลัง น่อง อวัยวะภายในแข็งแรง แก้ปวดหลังได้ด้วย การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่างู โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่างู Cobra ท่างู (Cobra) ช่วยให้รูปร่างสมส่วน อกสวย กระชับ ฝึกอย่างไรการออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ
ท่านกพิราบ โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่านกพิราบ Pigeon Pose โยคะ ท่านกพิราบ(Pigeon Pose) ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี แก้ปัญหากระเพาะปัสาวะอักเสบ การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ โยคะท่าต้นไม้ โยคะ โยคะพื้นฐาน การฝึกโยคะท่าต้นไม้ Tree Pose โยคะ ท่าต้นไม้ Tree Pose เสริมบุคลิก ลดอาการปวดสะโพก ปวดหลัง การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ
ท่าตรีโกรน โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่าตรีโกณ Triangle Pose ท่าตรีโกณ(Triangle Pose) ช่วยให้บั้นท้ายกระชับ ช่วยลดอาการปวดหลัง การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าอีกา โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐานท่าอีกา Crow Pose โยคะท่าอีกา ช่วยการทรงตัว เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ
โยคะ การฝึกโยคะ โยคะท่าเด็ก โยคะพื้นฐานท่าเด็ก Child’s Pose โยคะ ท่าเด็ก ช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ สำหรับสตรีมีบุตรยาก การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพ

สาวๆ หลายคนคงเห็นเพื่อนในแก๊งไปฟิตเนส เล่นโยคะกันให้พรึ่บ แต่เราไม่มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเลย จะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะ ท่าโยคะเบื้องต้น โยคะลดหน้าท้อง โยคะลดต้นขา อยากหุ่นดี ฟิต&เฟิร์ม ลองมาเล่นโยคะกระชับสัดส่วนกันเลย โยคะเพื่อสุขภาพ โยคะแก้ปวดหลัง โยคะ คือ โยคะลดหน้าท้อง ประวัติโยคะ โยคะยืดเส้น โยคะ pantip เรียนโยคะ

ประวัติของโยคะ

โยคะ ถือกำเนิดที่ประเทศอินเดีย หลายพันปีมาแล้ว วิธีการฝึกโยคะนั้นมีการได้ถ่ายทอดจากอดีตถึงปัจจุบัน ในแถบหุบเขาอินดัส วอลเลย์ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โดยนักโบราณคดีได้ค้นพบไม้แกะสลัก และงานศิลปะประเภทรูปปั้น ที่มีการฝึกโยคะ นักปราชญ์ชาวฮิน ชื่อ ปตัญชลี ได้ปรับปรุงรูปแบบการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน และได้เขียนตำราสูตรการฝึกโยคะไว้ 8 ข้อ ผู้ที่ฝึกและปฏิบัติโยคะ หากเป็นชายจะเรียกว่า โยคี และหากเป็นสตรีจะเรียกว่า โยคินี โยคะมาเป็นการออกกำลังกาย จะเน้นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงส่วนประสาท ทำให้การทำงานของต่อมต่างๆทำงานดีขึ้น ท่าต่างๆในการฝึกโยคะ จะยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะสอดคล้องกับการหายใจ และการทำสมาธิ การฝึกโยคะจะทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดี

บทความเกี่ยวกับ โยคะ สุขภาพ
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าภูเขา แก้ปวดหลัง ปวดฝ่าเท้า สุขภาพดี กับโยคะ
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าสนุขยืดขึ้น ลดการปวดหัว แก้เครียด ทำให้สะโพกกระชับ
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่ารักรบ ฝึกให้กล้ามเนื้อต้นขา หลัง น่อง อวัยวะภายในแข็งแรง แก้ปวดหลังได้ด้วย
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่างู (Cobra) ช่วยให้รูปร่างสมส่วน อกสวย กระชับ ฝึกอย่างไร
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะท่านั่งบิดตัว(Seated Twist) ช่วยนวดลำไส้ กระตุ้นอวัยวะภายใน และระบบย่อยอาหาร
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าสะพาน(Bridge Pose) ช่วยทำให้หลังแข็งแรง ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าตรีโกณ(Triangle Pose) ช่วยให้บั้นท้ายกระชับ ช่วยลดอาการปวดหลัง
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะท่าอีกา ช่วยการทรงตัว เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่านกพิราบ(Pigeon Pose) ช่วยให้เลือดไหลเวียนดี แก้ปัญหากระเพาะปัสาวะอักเสบ
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าต้นไม้ Tree Pose เสริมบุคลิก ลดอาการปวดสะโพก ปวดหลัง
การออกกำลังกาย โยคะ การฝึกโยคะ โยคะเพื่อสุขภาพโยคะ ท่าเด็ก ช่วยกระตุ้นระบบสืบพันธุ์ สำหรับสตรีมีบุตรยาก


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove