ท่านักรบ โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐาน

ท่านักรบ โยคะ การฝึกโยคะ โยคะพื้นฐาน

เป็นการรวมท่ายืดเหยียดร่างกายไว้ในท่าเดียว ทั้งย่อขาโน้มตัว และยืดเหยียดแขนขา เป็นท่านที่หากฝึกอย่างต่อเนื่อง โยคะท่านักรบ จะช่วย ทำให้กล้ามเนื้อ ส่วนต้นขา น่อง ข้อเท้า และหลังแข็งแรง ช่วยกระตุ้นอวัยวะภายใน และแก้ปัญหาการปวดหลัง

Last Updated on January 4, 2018