โคม่ากับเจ้าชายนิทรา ภาวะที่เกิดกับสมอง แตกต่างกันอย่างไร

อาการโคม่า หลับ ไม่รู้สึกตัว ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น อาการเจ้าชายนิทรา ภาวะผัก สมองสูญเสียการรับรู้ หลับ รู้สึกตัวแต่ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า

โคม่า เจ้าชายนิทรา โรคสมอง โรคต่างๆ

เราทำความรู้จักกับ โรคเกี่ยวกับระบบสมอง และ ระบบประสาทมาพอสมควรแล้ว อาการหนึ่งที่ควรทความรู้จักกัน คือ อาการโคม่า อาการโคม่าเป็นอย่างไร สาเหตุของอาการโคม่า การรักษาผู้ป่วยโคม่าทำอย่างไร การดูแลผู้ป่วยอาการโคม่า นอกจากเรื่องของโคม่าแล้ว บทความนี้ จะพูดถึง อาการเจ้าชายนิทรา หรือ อาการเจ้าหญิงนิทรา อาการนี้คืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไร  อาการโคม่า กับอาการเจ้าชานนิทรา มีความเหมือนกัน และมีความแตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ โคม่า และ เจ้าชายนิทรากัน

อาการโคม่า คือ ภาวะของผู้ป่วยที่ถูกกระทบกระเทือนที่สมอง ทำให้เกิดการหลับ ไม่รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งหลายทั้งปวง ผู้ป่วยอาการโคม่าถือว่ามีชีวิตอยู่

สาเหตุของอาการโคม่า
สาเหตุของอาการโคม่า เกิดจากการถูกกระทบกระเทือนที่สมอง ทั้งจากภายใน และภายนอก รายละเอียด ดังนี้

  • เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนศรีษะ ส่งผลต่อการทำงานของสมอง
  • เกิดจากการได้รับสารพิษบางชนิดอย่างรุนแรง เช่น การกินยาเกินขนาด การใช้ยาเสพติดเกินขนาด ซึ่งทำให้ร่างกายเกิดภาวะช็อค
  • เกิดจากการเสียเลือดเลือดอย่างรุนแรงทำให้สมองขาดเลือด
  • เกิดจากการติดเชื้ออย่างรุนแรง กระบทกระเทือนต่อหัวใจ การหายใจ หลอดเลือดที่เลี้ยงสมอง

อาการของผู้ป่วยโคม่า
อาการโคม่าผู้ป่วยจะหลับ โดยไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว ใช้เวลานาน อาจฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่หลังจากฟื้น อาจมีความผิดปรกของร่างกายตามมา มีส่วนน้อยที่สามารถพื้นขึ้นมาได้และใช้ชีวิตร่างกายแข็งแรงตามปรกติ แต่โดยทั่วไปโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูง

การดูแลผู้ป่วยอาการโคม่า
เนื่องจากผู้ป่วยโคม่าเกิดจากการกระทบบกระเทือนที่สมอง ผู้ป่วยหลับ โดยไม่ตอบสนองแต่สิ่งต่างๆ ซึ่งถือว่าผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ การดูแลผู้ป่วย ต้องดูแลเหมือนผู้ป่วยปรกติ และอาการโคม่าต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาล

อาการเจ้าชายนิทรา หรือ ภาวะผัก

อาการเจ้าชายนิทรา ภาษาอังกฤษ เรียก Vegetative state อาการเจ้าชายนิทรา ภาวะผัก คือ อาการที่เกิดจากการที่สมองสูญเสียความสามารถในการรับรู้ ทำความเข้าใจและตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว เป็นอาการหลับ มีความรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า

อาการเจ้าชายนิทรา สามารถแบ่งระยะของโรคได้ 3 ระยะ คือ

  • ระยะแรก หรือ สภาวะผัก (Vegetative state) เป็นช่วงเวลาระยะสั้น เป็นช่วงเวลานาน 4 สัปดาห์
  • ระยะเรื้อรัง หรือ สภาวะผักเรื้อรัง (Persistent vegetative state) เป็นอาการเจ้าชายนิทราที่ระยะเวลานานไม่เกิน 1 ปี
  • ระยะถาวร หรือ สภาวะผักถาวร (Permanent vegetative state) เป็นอาการเจ้าชายนิทราที่มีระยะเวลานานกว่า 1 ปี

สาเหตุของอาการเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา สาเหตุของภาวะผัก

สาเหตุของสภาวะผัก สามารถแยกสาเหตุของอาการเจ้าชายนิทราได้ 3 สาเหตุ คือ การเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงกระทบกระเทือนต่อสมอง ความพิการแต่กำเนิดของสมอง และ ภาวะการติดเชื้อที่สมอง

การดูแลผู้ป่วยอาการเจ้าชายนิทรา

การดูแลผู้ป่วยอาการเจ้าชายนิทรา เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยตนเองได้ ต้องป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากอาการผู้ป่วยจะนอนหลับตลอดเวลา การดูแลต้องคอยพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ป้องกันเกิดอาการแผลกดทับ การให้อาหารต้องให้อาหารทางสายยาง ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดป้องกันการสำลัก ต้องคอยดูดเสมหะ ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟู คอยยืดข้อต่างๆ

มาถึงจุดนี้ อาการโคม่า และอาการเจ้าชายนิทรา เป็นอย่างไร เราได้รู้แล้ว เรามาแยกประเด็นความแตกต่างของอาการทั้งสอง ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ความเหมือนของอาการโคม่าและอาการเจ้าชายนิทรา คือ เป็นอาการที่เกิดจากอาการกระทบกระเทือนทางสมอง ทำให้เกิดอาการหลับ

ความแตกต่างของอาการโคม่าและอาการเจ้าชายนิทรา คือ โคม่าเป็นการหลับโดยไม่รู้สึกตัว แต่เจ้าชายนิทราเป็นอาการหลับแต่รู้สึกตัว สามารถเปิดตาได้ การดูแลผู้ป่วยโคม่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิดกับแพทย์ที่โรงพยาบาล แต่เจ้าชายนิทราสามารถพาผุ้ป่วยกลับไปดูแลที่บ้านได้

โคม่า คือ ภาวะของผู้ป่วยที่ถูกกระทบกระเทือนที่สมอง ทำให้เกิดการหลับ ไม่รู้สึกตัว ปลุกไม่ตื่น ไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทั้งหลายทั้งปวง เจ้าชายนิทรา ภาวะผัก คือ ภาวะสมองสูญเสียความสามารถในการรับรู้ มีอาการหลับ มีความรู้สึกตัว แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า ผู้ป่วยอาการโคม่าถือว่ามีชีวิต ความแตกต่างระหว่าง โคม่า กับ เจ้าชายนิทรา อยู่โรคเกี่ยวกับระบบสมอง อาการโคม่าเป็นอย่างไร สาเหตุของอาการโคม่า การรักษาผู้ป่วยโคม่า การดูแลผู้ป่วยโคม่า อาการเจ้าชายนิทรา เกิดจากอะไร โค่ม่า และ เจ้าชายนิทรา

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
โรคน่ารู้
ปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ
เหงือกร่น รักษาเหงือกร่น โรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน
เหงือกร่น
โรคเอดส์ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์
โรคกระดูกพรุน โรคข้อและกระดูก โรคไม่ติดต่อ โรคผู้สูงอายุ
 โรคกระดูกพรุน
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบ โรคไม่ติดต่อ โรคกระดูก
 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคเก๊าท์ อาการโรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก รักษาเก๊าท์
 โรคเก๊าท์
ข้อเสื่อม โรต โรคข้อกระดูก
โรคข้อเสื่อม
โรคต่างๆแยกตามประเภทของโรค
การแบ่งโรคสามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรค เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือดและหัวใจ เราได้แบ่งโรคทั้งหลายเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ
โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ
โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน
โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท
โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
โรคข้อและกระดูก
โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคในช่องท้อง โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับตับ
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบขับถ่าย
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการหายใจ โรคปอด โรคในช่องอก
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบกรองเลือด ระบบไตผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคไต
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่างๆ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหูคอจมูก โรคหู โรคคอ โรคจมูก
โรคหูคอจมูก
โรคติดต่อทางเพศ โรคติดเชื้อทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคผิวหนัง ความผิดปรกติของผิวหนัง การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคผิวหนัง
โรคเด็ก โรคของเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคสำหรับเด็ก
โรคเด็ก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคนั้น เป็นดาบสองคม คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้สมุนไพรควรจะต้องระมัดระวัง คือ ต้องใช้อย่างถูกต้อง และ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

สมุนไพรบำรุงเหงือกและฟัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงเหงือกและฟัน

สมุนไพรแก้หอบหืด สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหืดหอบ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรสมองและระบบประสาท สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงระบบประสาท

สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหลอดลมอักเสบ

สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน

สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงหัวใจ
สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดไข้