ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับคุณแม่มือใหม่

ความรู้และบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เรื่องน้ำนมแม่ ประโยชน์ของนมแม่ ลูกได้ประโยชน์อะไรจากนมแม่ นมแม่สำคัญกับลูกอย่างไร รวมเรื่องราวสำหรับแม่และเด็ก

mom35

ในวันที่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไป ทุกสิ่งดูเหมือนเร่งรีบ เพื่อการดำรงค์ชีพ และหารายได้ หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก การเลี้ยงลูกก็เช่นกัน ในมีการใช้นมผงผสมให้ลูกดื่มกิน และแม่ก็ออกไปทำงานหาเงิน ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกค่อนค่างสูง โดยเฉพาะค่านมลูก จนลืมไปว่าวิถีชีวิตในสมัยก่อนการเลี้ยงลูกไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องนมผง และลูกต่างก็แข็งแรงดี เรื่องนมแม่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่มือใหม่ต้องเรียนรู้ เพิ่มการเลี้ยงลูกน้อยอย่างถูกวิธี

น้ำนมแม่ มีคุณค่าทางอาหารที่สมบูรณ์และคงที่ ในน้ำนมแม่นั้นมีองค์ประกอบที่มาจากสารอาหารที่แม่รับประทานเข้าไป เป็นสารอาหารในกระแสเลือดที่เป็บสะสมไว้ น้ำนมแม่นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน และแต่ละชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารของแม่ สิ่งแวดล้อมและการกินนมของทารก ช่วงเวลาหลังคลอดลูกจึงเป็นช่วงสำคัญสำหรับคุณแม่ ไม่แพ้ก่อนคลลอดลูกเลย

ส่วนประกอบของน้ำนมแม่มีอะไรบ้าง

น้ำนมแม่นี้มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่หลายส่วน ประกอบด้วย น้ำ ไขมัน และสารอาหาร รายละเอียดดังนี้

  • น้ำ เป็นส่วนประกอบหลักของน้ำนมแม่ ในน้ำนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึงร้อยละ 85
  • ไขมัน ในน้ำนมแม่จะมีไขมันปนอยู่ ซึ่งไขมันนี้จะอยู่ในรูปแบบของไตรกลีเซอรไรด์(triglyceride) กรดไขมันที่อยู่ในน้ำนมแม่ ไขมันในน้ำนม จะมีฟอสโฟลิพิด (phospholipid) คอเรสเตอรอล (cholesterol) แคโรทีนอยด์ (carotenoid) รวมทั้งวิตามินที่ละลายได้ในไขมันในน้ำนมแม่ด้วย
  • สารอาหาร สารอาหารที่อยู่ในน้ำนมแม่ก็จะประกอบด้วย โปรตีน 3 ของแข็งทั้งหมดที่ไม่รวมไขมันในน้ำนม (non fat solids) ประกอบด้วย โปรตีน น้ำตาล วิตามินและแร่ธาต่ต่างๆ

ลักษณะของน้ำนมแม่มีอยู่ 3 ระยะ คือ ระยะหัวน้ำนม ระยะน้ำนมปรับเปลี่ยน และระยะน้ำนมแม่ รายละเอียดของน้ำนมแม่ในแต่ลละระยะ มีดังนี้

  • น้ำนมแม่ในระยะหัวน้ำนม ภาษาอังกฤษ เรียก colostrums ในระยะนี้น้ำนมแม่จะมีสีเหลืองข้น เป็นน้ำนมแม่ในระยะแรกหลังจากคลอดลูก หัวน้ำนมนี้ มีภูมิต้านทานโรคในปริมาณที่มาก ซึ่งในหัวน้ำนม จะมี secretary LgA เม็ดเลือดขาว ไลโซไซม์ มีเอมไซม์ที่มีฤทธิ์ช่วยย่อยสลายเชื้อแบคทีเรีย มีโปรตีนที่ช่วยต่อต้านเชื้อโรค มีสารช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต นอกจากนี้แล้วยังมีวิตามินสูง ไม่ว่าจะวิตามินเอ แคโรทีน และวิตามินอี น้ำนมแม่ในระยะหัวน้ำนมนี้ช่วยขับขี้เทาและลดปัญหาตัวเหลืองของเด็กได้
  • น้ำนมแม่ในระยะน้ำนมปรับเปลี่ยน ภาษาอังกฤษ เรียก Transitional milk ภายในระยะ14 วันหลังจากคลอดลูก น้ำนมแม่จะเปลี่ยนจากหัวน้ำนมเป็นนมแม่
  • น้ำนมแม่ในระยะน้ำนมแม่ ภาษาอังกฤษ เรียก Mature milk ในระยะนี้แม่จะมีน้ำนมมาก ซึ่งสารอาหารต่างๆที่อยู่ในนมแม่ก็จะเป็นไปตามอาหารที่แม่รับประทาน

ประโยชน์ของน้ำนมแม่

น้ำนมแม่เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อย ซึ่งประกอบด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกแล้วยังมีภูมิต้านทานโรคต่างๆด้วย ซึ่งในระหว่างการให้นมลูกนั้นแม่จะหลั่งฮอร์โมนร่างกายของแม่ สำหรับสายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมนั้น สามารถแยกได้เป็น 2 ด้าน คือ ประโยชน์ต่อลูก และประโยชน์ต่อแม่

ประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อลูก ทารกที่กินนมแม่นั้นจะมีอัตราเสี่ยงต่อการป่วยน้อย เนื่องจากนในน้ำนมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและภูมิต้านทานโรค การดูดน้ำนมจากอกแม่นั้นจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของฟันและอวัยวะภายในที่มีการออกเสียงอย่างเหมาะสม ในน้ำนมแม่มีอุณภูมิที่เหมาะสมและมีพร้อมให้ทารกรับประทานได้ทันที การให้ลูกดื่มนมจากอกแม่ ช่วยให้ลูกรู้สึกใกล้ชิดกับแม่ เกิดความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยสำหรับลูก
ประโยชน์ของน้ำนมแม่ที่มีต่อแม่ การให้ลูกดูดนมจากอกนั้น ช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนซีโทซินและโปรแลกติน  ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและมีความรัก ระดับฮอร์โมนออกซีโทซินในร่างกาย เป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วและลดอาการตกเลือดหลังคลอดได้ นอกจากเรื่องฮอร์โมนในร่างกายแล้ว การให้นมลูกทำให้น้ำหนักตัวของแม่หลังคลอดกลับสู่ภาวะปรกติได้เร็ว เนื่องจากไขมันที่สะสมในร่างกายจะถูกนำไปใช้สร้างน้ำนมทำให้ไขมันส่วนเกินในตัวแม่ลดลงอย่างรวดเร็ว

บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่