การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของลูกในแต่ละสัปดาห์ ต้องดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อตั้งครรภ์


การตั้งครรภ์ ภาษาอังกฤษ เรียก Pregnancy การตั้งครรภ์ คือ การมีลูก เป็นภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ชายและไข่ของผุ้หญิง การปฏิสนธิทำให้เกิดตัวอ่อนฝังอยู่ที่เยื่อบุโพรงมดลูก ตัวอ่อนนี้จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นภายใน 40 สัปดาห์เป็นคน โดยการตั้งครรภ์จะมีระยะในการตั้งครรภ์จนคลอดทารกออกมา อายุครรภ์จะอยู่ที่ประมาณ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน

ระยะเวลาการตั้งครรภ์

สำหรับผู้หญิงอยู่ในภาวะการตั้งครรภ์ จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละสัปดาห์ของทารกว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ลูกที่จะเกิดขึ้นมามีความแข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านร่างกาย และสมอง รายละเอียดของพัฒนาการของการตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ มีรายละเอียดดังนี้

การตั้งครรภ์และพัฒนาการของเด็กในแต่ละสัปดาห์

mom13พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 1-4
ช่วง 4 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาการเริ่มของการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่มือใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายหลายส่วน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ต้องมีการบำรุงร่างกายของแม่ และระวังเรื่องการรับประทานยา ควบคุมอารมณ์ของแม่ และะสิ่งเเวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอุ่มท้องตลอดเวลา 40 สัปดาห์
mom14พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 5-8
ช่วง 2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทารกจะมีการเจริญเติบโต ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อต่างๆได้ง่าย ซึ่งผลกระทบต่อภายนอกและ ส่งผลต่อการจะเกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้
mom15พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 13-16
เดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ทารกจะมีการสร้างอวัยวะต่างๆครบถ้วน เริ่มมีการขยับแขน ขาและศีรษะ นิ้วต่างๆเริ่มมีเล็บ ทารกในระยะนี้ยังมีเล็ก ทารกสามารถขับของเสียได้ ไตเริ่มขับของเสียออกจากร่างกายผ่านกระเพาะปัสสาวะและสายสะดือ ในระยะนี้ทารกมีขนาดความยาวประมาณ 4 นิ้ว
mom15พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 17-20
เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 4 นั้น ผิวหนังของทารกจะมีสีชมพูใสๆ เริ่มมีขนคิ้วและขนตา เริ่มมีการสร้างหูชั้นนอก หน้า ตา คอยาวขึ้น ทารกในครรภ์ระยะนี้ ทารกจะสามารถลืมตา กลืนน้ำ นอน ตื่นและการเคลื่อนไหวได้
mom16พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 21-24ช่วงเดือนที่ 5 ของอายุครรภ์ ทารกจะเริ่มมีรายนิ้วมือ มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น ตับจะเริ่มสร้างเม็ดเลือดแดง ถุงน้ำดีจะเริ่มสร้างน้ำดี ฟันน้ำนมเริ่มโตที่ใต้เหงือก มีผม ขนคิ้ว ขนตา ในช่วงเดือนที่ 5 นั้นทารกจะมีการตื่นและนอนอย่างเป็นเวลา ซึ่งคุณแม่สามารถรู้ได้ถึงการเลื่อนไหวของทารกในครรภ์
mom17พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 25-28เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 6 ระยะนี้ผิวหนังของทารกจะแดงและมีขนอ่อน มีไขมัน ผมและเล็บเท้า สมองเจริญเติบโต ระบบประสาทเริ่มทำงาน แต่ปอดยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ในระยะนี้ทารกจะมีขนาดความยาวประมาณ 1 ฟุ๊ต
mom18พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 29-32
เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 7 คุณแม่จะรู้สึกได้ดีถึงการเคลื่อนไหวของทารก ท้องที่โตมากขึ้นทำให้คุณแม่หายใจเร็วขึ้น มดลูกของคุณแม่จะหดตัวและบีบรัด ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งทารกจะมีการเคลื่อนไหว เช่น การจาม การดูดมือ การดูดนิ้วเท้า เป็นต้น
mom19พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 33-36
เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 8 พัฒนาของทารกจะรวดเร็วกระดูกแข็งแรงขึ้น มีผิวเหมือนคนปกติ เส้นประสาทสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ตุ่มรับรสเริ่มทำงาน ในระยันี้เด็กจะรับแสง เสียง และความเจ็บปวดได้
mom20พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 37-40 
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกพร้อมออกมาสู่โลกภายนอกแล้ว สมองของทารกจะเจริญเติบโตเร็วมาก ภูมิคุ้มกันจากแม่จะเข้าสู่ลูก เด็กมีการขยับตัวมากขึ้น เด็กสามารถคลอดออกมาได้ตลอดเวลา เป็นระยะที่คุณแม่ จะรู้สึกอึดอัดมาก แน่นท้อง หายใจเร็ว และท้องผูก

ดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่มือใหม่เริ่มตั้งครรภ์

การดูแลตัวเองสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นั้น ต้องดูแลตัวเองให้เหมาะสมกับพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการดูแลตัวเอง ต้องทำดังนี้

  • การรับประทานอาหาร คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ โดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุเหล็ก
  • การออกกำลังกาย  สำหรับคนท้องสามารถออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่อย่าหักโหมเกินไป
  • การทำงาน สำหรับเรื่องการทำงานนั้นสำหรับคนท้องต้องหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้แรงมาก ไม่ควรทำงานอย่างต่อเนื่องจนเกินกำลัง
  • การเดินทาง สำหรับคนท้องต้องระมัดระวังเรื่องการกระแทก การเคลื่อนไหวตัว ซึ่งการเดินทางมีความเสี่ยงต่อการกระแทกสูง ต้องระมัดระวังและเลือกการเดินทางที่เหมาะสมต่อสวัสดิภาพ
  • การเลือกใช้เสื้อผ้า ต้องใส่เสื้อที่หลวม หลีกเลี้ยงการใส่เสื้อผ้าที่รัดท้อง
  • การขับถ่าย สำหรับคนท้องปัญหาเรื่องการท้องผูกเป็นปัญหาของคนท้อง ต้องดื่มน้ำให้มากพอ รับประทานผักและผลไม้
  • การดูแลสุขภาพฟัน การดูกเป็นส่วนที่ทารกจะดูดสารอาหารประเภทแคลเซียมเพื่อสร้างพัฒนาการของลูก ทำให้คนท้องจะมีภาวะการขาดแคลเซียม ต้องดูแลร่างกายดดยเฉพาะเรื่องกระดูกและฟันให้มาก
  • การมีเพศสัมพันธ์ สำหรับคนท้องสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่ในช่วงระยะสุดท้ายก่อนคลอดให้งดการมีเพศสัมพันธ์
  • งดการการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

บทความที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์


ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove

การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก พัฒนาการลูก
การเลี้ยงลูก

การอยู่ไฟ สำหรับสตรีหลังคลอด การฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดลูก
การอยู่ไฟ
การวางแผนครอบครัว การวางแผนการมีลูก การวางแผนการเลี้ยงลูก
การวางแผนครอบครัว

การวางแผนการแต่งงาน
บทความเกี่ยวกับโรค

โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ


โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ


โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ

โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท

โรคต่างๆและการรักษาโรค

ท้องเสีย ท้องร่วง อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง

มะเร็งท่อน้ำดี โรคมะเร็ง ตัวเหลืองตาเหลือง กินปลาดิบ
มะเร็งท่อน้ำดี

ตับอักเสบ โรคตับอักเสบ โรคเป็นพิษต่อตับ โรคตับ
ตับอักเสบ
ไขมันพอกตับ ไตรกรีเซอไรด์ในเลือดสูง ไขมันเกาะที่ตับ โรคตับ
ไขมันพอกตับ
ตับวาย ตับหล้มเหลว โรคตับ กินยาพาราเกินขนาด
ตับวาย
โรคฝีที่ตับ โรคฝีตับ โรคตับ โรคติดเชื้อ
ฝีที่ตับ
รวมสมุนไพรแยกตามสรรพคุณ

สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ สมุนไพรไทย สมุนไพร
แก้ไอและขับเสมหะ


สมุนไพรลดความดัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดความดัน


สมุนไพรลดน้ำหนัก สมุนไพรลดความอ้วน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ลดความอ้วน

สมุนไพรแก้ท้องอืด ช่วยขับลม สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องอืดและขับลม
สมุนไพรสำหรับสตรีหลังคลอด สมุนไพร สมุนไพรไทย
สำหรับสตรีหลังคลอด
สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สมุนไพร สมุนไพรไทย
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ