แม่และเด็ก เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการเป็นคุณแม่ การตั้งครรถ์ การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับแม่และเด็ก เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเตรียมตัว การมีครอบครัว การมีลูก การตั้งครรถ์ การเลี้ยงลูก การดูแลลูก พัฒนาการของเด็ก บทความต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของเราและครอบครัว

บทความเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว

การวางแผนครอบครัวการวางแผนครอบครัว ภาษาอังกฤษ เรียก Family planning การวางแผนครอบครัว คือ การวางแผนการสร้างครอบครัวของคู่สามีภรรยา หมายถึง การวางแผนการมีบุตร การวางแผนการด้านเศรษฐกิจและสังคมของการสร้างครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่มีการวางแผน ไม่ว่าจะมีบุตรเมื่อใด จะมีบุตรอย่างไร จะเลี้ยงลูกอย่างไรให้ครอบครัวผ่านอุปสรรค์และปัญหา อยู่อย่างมีความสุข บทความเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว มีดังนี้

mom6
การวางแผนแต่งงาน
mom26
การวางแผนการเงิน
mom24
การคุมกำเนิด
mom25
การวางแผนการมีบุตร

บทความเกี่ยวกับการตั้งครรถ์

Mom2ในบทนี้จะพูดถึงการเตียมตัวเป็นแม่ การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่จะตั้งครรถ์ ทำอย่างไรเมื่อท้อง การดูแลลูกให้แข็งแรงตั้งแต่อยู่ในท้อง การตั้งครรถ์ของสตรี โดยปรกติใช้เวลา 9 เดือน ซึ่งในแต่ละเดือนของอายุครรถ์ ลูกในท้องจะมีพัฒนาการต่างๆ ซึ่งมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปรงทางด้านร่างกายของผู้ตั้งครรถ์ด้วย การรู้เท่าทันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้ หากเตรียมความพร้อมที่ดี จะทำให้การตั้งครรถ์สามารถผ่านๆปได้ด้วยดี พร้อมสุขภาพที่แข็งแรงของคุณแม่และลูก

การตั้งครรภ์ การท้อง พัฒนาการในครรภ์
การตั้งครรถ์
mom22
การคลอดลูก
mom7
การอยู่ไฟ
mom23
อาหารสำหรับคนท้อง

บทความเกี่ยวกับการดูแลลูก

Mom3ในบทนืั้เราจะพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูก ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปัญหาจนถึงการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการที่ดี แข็งแรง สมบรูณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ การเลี้ยงลูกนั้น มีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของลูก การจะสร้างลูกให้เจริญเติบโตขึ้มมาพร้อมกับพัฒนาการที่ดี เป็นคนเก่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สมองและอารมณ์ ที่ดี จำเป็นต้องเข้าใจเด็ก อย่างถูกต้อง บทความเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมีดังนี้

mom4
เรื่องนมแม่
mom27
พัฒนาการเด็ก
mom28
อาหารเมนูเด็ก

บทความเรื่องการเลี้ยงลูก

โรคเด็ก เป็นโรคภัยไข้เจ็บของลูกน้อย การรู้เท่าทันการเกิดโรคของลูกทำให้เราสามารถรักษาอาการป่วยได้ทั้น เนื่องจากเด็ก ร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานร่างกายยังไม่สมบูรณ์ เหมือนผู้ใหญ่ โรคเกี่ยวกับเด็กมีอะไรบ้าง โรคเด็กมี ดังนี้

ปากเปื่อย เท้าเปื่อย โรคติดเชื้อ
โรคปากเปื่อย เท้าเปื่อย
ไข้หวัด การรักษา สาเหตุของไข้หวัด
ไข้หวัด
โรคตาแดง โรคทางตา อาหการและการรักษา
โรคตาแดง
ยุงลาย ภาหะนำโรค โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
โรคติดต่อ คาวาซากิ หัดญี่ปุ่น
โรคคาวาซากิ
 โรคหัดญี่ปุ่น
โรคตา ตากุ้งยิง การรักษาตากุ้งยิง
โรคตากุ้งยิง
โรคติดต่อ โรคฝีดาษ ไข้ทรพิษ การรักษา
โรคฝีดาษ
ไข้ทรพิษ
โรคปอดบวม สาเหตุ การรักษา โรคและการรักษา โรคต่างๆ โรคติดเชื้อ
โรคปอดบวม
ท้องร่วง ติดเชื้ออีโคไล โรคและการรักษา โรคติดเชื้อ
โรคท้องร่วง จากเชื้ออีโคไล(E. coli)
 เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ โรคระบบสมอง โรคระบบประสาท
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
โรคคออักเสบ โรคหูคอจมูก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อ
โรคคออักเสบ
โรคเจ็บคอสเตรปโธรท
ต่อมทอนซิลอักเสบ โรคหูคอจมูก สาเหตุ รักษา ป้องกันอย่างไร
ต่อมทอนซิลอักเสบ

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove