แผลร้อนใน เป็นแผลในปาก โรคในช่องปาก

แผลร้อนใน เป็นแผลในปาก โรคในช่องปาก

โรคที่เกิดกับช่องปาก โดยการเกิดแผลในช่องปาก ทำให้ความสามารถในการรับประทานอาหาร ผ่านช่องปาก มีอาการแสบ สามารถรักษาได้ หากเลี่ยงปัจจัยการเกิดโรค

Last Updated on July 6, 2017