แครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอท

แครอท สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของแครอท

แครอท ( Carrot ) ชื่อวิทยาศาสตร์ของแครอท คือ Daucus carota L. สมุนไพร พืชตระกูลผักชี ต้นแครอท นิยมรับประทานหัวแครอท คุณค่าทางโภชนาการของแครอท

Last Updated on November 19, 2018