แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของแคนา

แคนา ดอกแค สมุนไพร สรรพคุณของแคนา

แคนา ยังเป็นไม้ที่ให้ดอกสวยงาม และให้ร่มเงาได้ดีจึงนิยมนำมาปลูกตามปั๊มน้ำมัน และสถานที่ราชการต่างๆ 

Last Updated on January 20, 2020