เห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอม

เห็ดหอม สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของเห็ดหอม

เห็ดหอม เป็น เชื้อราชนิดหนึ่ง เห็ดหอม ภาษาอังกฤษ เรียก Shitake Mushroom ชื่อวิทยาศาสตร์ของเห็ดหอม คือ Lentinus edodes ( Berk.) Sing ชื่อเรียกอื่นๆ ของ เห็ดหอม อาทิเช่น ไชอิตาเกะ , โบโกะ , เฮียโกะ , ชิชิ-ชามุ , เห็ดดำ เป็นต้น

Last Updated on November 19, 2018