เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของกระทกรก

เสาวรส กระทกรกฝรั่ง สมุนไพร สรรพคุณของกระทกรก

เสาวรส นิยมปลูก 3 สายพันธุ์ โดยในผลเสาวรสนั้นจะมีเมล็ดจำนวนมาก มีกลิ่นคล้ายฝรั่งสุก รสออกเปรี้ยวจัด แต่บางสายพันธุ์จะมีรสออกอมหวานด้วย 

Last Updated on January 31, 2020