เลือดออกในวุ้นตา โรคตา โรคไม่ติดต่อ

เลือดออกในวุ้นตา โรคตา โรคไม่ติดต่อ

ภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตา คือ การที่มีเลือดขังอยู่ภายในน้ำวุ้นตา โดยผู้ป่วยจะมีอาการได้หลายอย่าง

Last Updated on January 17, 2020