เบาหวานขึ้นตา เบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคเบาหวาน โรคตา

เบาหวานขึ้นตา เบาหวานขึ้นจอประสาทตา โรคเบาหวาน โรคตา

เบาหวานขึ้นตา หรือ โรคเบาหวานขึ้นประสาทจอรับภาพ ภาษาอักกฤษเรียก Diabetes retinopathy เป็นโรคแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ถือเป็นโรคตา โรคที่เกี่ยวกับตา มีรายละเอียดอย่างไร สาเหตุ การป้องกัน กานรักษา

Last Updated on May 28, 2017