เตย สมุนไพร ใบเตย สรรพคุณของเตย

เตย สมุนไพร ใบเตย สรรพคุณของเตย

เตย เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการส่งออกใบเตยรูปแบบใบแช่แข็งในหลายประเทศทั่วโลกที่มีชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่

Last Updated on January 17, 2020