อินทนิน ต้นอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิล

อินทนิน ต้นอินทนิล สมุนไพร สรรพคุณของอินทนิล

ต้นอินทนิน พบขึ้นกระจายในภาคอีสาน ตามที่ราบลุ่มและริมน้ำในป่าเบญจพรรณชื้น และชายป่าดงดิบ ดอกของต้นอินทนิน จะออกดอกช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี

Last Updated on January 22, 2020