อัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชัน

อัญชัน ดอกอัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของดอกอัญชัน

ต้นอัญชัน เป็นพืชผัก สมุนไพรประเภทไม้เลื้อย มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชีย เขตร้อน และมีการแพร่พันธ์ไปในแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกา อัญชัน มีประโยชน์หลายด้าน สรรพคุณของอัญชัน ใช้ขับปัสสาวะ บำรุงเส้นผม และเป็นยาระบายอ่อนๆ

Last Updated on November 14, 2018