หอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สรรพคุณของหอมใหญ่

หอมใหญ่ หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สรรพคุณของหอมใหญ่

ต้นหอมหัวใหญ่ ภาษาอังกฤษ เรียก Onion เป็นพืชชนิดหัว (bulb) สามารถปลูกได้ในดินทุกชนิดที่มีการระบายน้ำและอากาศดี เจริญได้ดี หอมหัวใหญ่ปลูกได้ในช่วงฤดูหนาว

Last Updated on November 22, 2018