หลวงปู่ฤาษีลิงดำ ประวัติและธรรมะ พระราชพรหมยาน พระกรรมฐาน

พระราชพรหมยาน หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระกรรมฐาน ประวัติของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระวีระ ถาวโร และ รวมคำสอน ธรรมะ ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ ครูบาอาจาร์ย สายพระกรรมฐาน

หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระกรรมฐาน ธรรมะ ธรรมะครูบาอาจารย์

พระราชพรหมยาน หรือ หลวงปู่ฤาษีลิงดำ พระกรรมฐาน

ประวัติของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ

พระวีระ ถาวโร เป็นนามเดิมและฉายาของหลวงปู่ ท่านเกิดเมื่อ วันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 สถานที่เกิดของท่านคือ ต.สาลี อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี ท่านเป็นบุตรที่เกิดในครอบครัวชาวนา แต่ฐานะทางบ้านจัดว่าดี บิดาของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ คือ นายควง สังข์สุวรรณ และมารดา คือ นางสมบุญ สังข์สุวรรณ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 5 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 รายนามของพี่น้องของหลวงปู่ลิงดำ ประกอบด้วย

 1. นายวงษ์ สังข์สุวรรณ พี่ชาย อายุ 60 ปี ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
 2. นางสำเภา ยาหอมทอง พี่สาว อายุ 88 ปี ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2545 อายุ 88 ปี
 3. นายเวก สังข์สุวรรณ น้องชาย ได้บวชเป็นพระมีฉายาว่า พระครูพิศาลวุฒิธรรม (พระมหาเวก อักกวังโส) อายุ 85 ปี 59 พรรษา มรณภาพไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2548
 4. ด.ญ. อุบล สังข์สุวรรณ น้องสาว ถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุ 4 ขวบ

เมื่อหลวงปู่อายุได้ อายุ 7 ขวบ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนจบการศึกษาระดับ ป.3 จากนั้นได้ย้ายไปศึกษาวิชาการแพทย์แผนโบราณ เมื่ออายุ 19 ปี หลังจากนั้นได้เข้ารับราชการ เป็นเภสัชกรทหาร สังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ ซึ่งในปัจจุบัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การอุปสมบทของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ

เมื่อหลวงปู่ฤาษีลิงดำ อายุ 20 ปี ได้เข้าอุปสมบทที่วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 โดยมีพระครูรัตนาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิหารกิจจานุการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์เล็ก เกสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ด้านการศึกษาพระธรรม ปี พ.ศ. 2480 สอบได้นักธรรมชั้นตรี
ปี พ.ศ. 2481 สอบได้นักธรรมชั้นโท และปี พ.ศ. 2482 สอบได้นักธรรมชั้นเอก

ในระหว่างปี พ.ศ. 2480 ถึง 2483 ท่านได้ศึกษากัมมัฏฐาน กับครูบาอาจารย์หลายท่าน อาทิ เช่น

 • หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค
 • หลวงพ่อจง พุทธสโร วัดหน้าต่างนอก
 • พระอาจารย์เล็ก เกสโร วัดบางนมโค
 • พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน
 • พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า
 • หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ
 • หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
 • หลวงพ่อโหน่ง อินฺทสุวณฺโณ วัดอัมพวัน (วัดคลองมะดัน)
 • หลวงพ่อเรื่อง วัดใหม่พิณสุวรรณ

พ.ศ. 2486 ท่านสามารถสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค ได้รับฉายา ว่า พระมหาวีระ พ.ศ. 2488 ท่านสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค ได้รับตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะ 4 วัดประยูรวงศาวาส และเข้ารับการฝึกหัดการเป็นนักเทศน์

พ.ศ. 2500 หลวงปู่ อาพาธหนัก เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ และพักฟื้นที่วัดชิโนรสาราม กรุงเทพมหานคร ท่านได้รับลูกศิษย์รุ่นแรก 6 คน

พ.ศ. 2510 เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าซุง ท่านได้พัฒนาวัดท่าซุงมากมาย ได้ทำบูรณะ สร้างและขยายวัด จากเดิมมีพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน 07 2/10 ตารางวา จนมีพื้นที่ 289 ไร่  มีอาคารและถาวรวัตถุต่าง ๆ มากมาย หอไตร โรงพยาบาลศูนย์แม่และเด็ก ชนบทที่ 61 โรงไฟฟ้า โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา ศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจน เป็นต้น

พ.ศ. 2520 ท่านได้ตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อท่านอายุได้ 76 ปี ท่าอาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรง และติดเชื้อในกระแสโลหิต ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช

ท่านได้มรณภาพ อย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2535 เวลา 16.10 น. ปัจจุบันศพของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ บรรจุไว้ในโลงแก้วบนบุษบกทองคำ ที่ประดับด้วยอัญมณีอันวิจิตรงดงาม ณ วัดจันทาราม ต.น้ำซึม อ.เมือง จังหวัดอุทัยธานี

สมณศักดิ์ของหลวงปู่ฤาษีลิงดำ

พ.ศ. 2527 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ พระสุธรรมยานเถร
พ.ศ. 2532 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

หลวงปู่ฤาษีลิงดำเป็นพระปฏิปฑาธุดงกรรมฐาน ที่สร้างคุณาปการต่อประเทศชาติ อันเป็นที่ลูกหลานควรแต่การเคารพและลำลึกถึงความดีของหลวงปู่

ธรรมะหลวงปู่ฤาษีลิงดำ

 

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ถุงสายรุ้ง ถุงการ์ตูน
ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove
โรคน่ารู้
ปัจจัยของการเกิดโรคต่างๆนั้น บางปัจจัยสามารถมองเห็นได้ แต่บางปัจจัยก็ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจัยการเกิดโรคมาจาก 3 ส่วน คือ มนุษย์ สิ่งแวดล้อม และ เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผิดปรกติ
ไวรัสโคโลน่า โรคปอดอักเสบ โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ
โรคไวรัสโคโลน่า
โรคเอดส์ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคเอดส์
โรคกระดูกพรุน โรคข้อและกระดูก โรคไม่ติดต่อ โรคผู้สูงอายุ
 โรคกระดูกพรุน
ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ข้ออักเสบ โรคไม่ติดต่อ โรคกระดูก
 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
โรคเก๊าท์ อาการโรคเก๊าท์ โรคข้อกระดูก รักษาเก๊าท์
 โรคเก๊าท์
ข้อเสื่อม โรต โรคข้อกระดูก
โรคข้อเสื่อม
โรคต่างๆแยกตามประเภทของโรค
การแบ่งโรคสามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรค เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือดและหัวใจ เราได้แบ่งโรคทั้งหลายเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
โรคไม่ติดต่อ โรค การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคไม่ติดต่อ
โรคติดต่อ โรคต่างๆ การรักษาโรค โรคระบาด
โรคติดต่อ
โรคติดเชื้อ การติดเชื้อ การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคติดเชื้อ
โรคตา โรคเกี่ยวกับการมองเห็น สายตาผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคตา
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ ระบบฮอร์โมน การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับฮอร์โมน
โรคระบบประสาท โรคต่างๆ โรคมีอะไรบ้าง การรักษาโรค
โรคระบบประสาท
โรคสมอง โรคเกี่ยวกับระบบความจำ โรคเกี่ยวกับสมอง สมองผิดปรกติ
โรคเกี่ยวกับสมอง
โรคในช่องปาก ความผิดปรกติใชช่องปาก โรคปาก การรักษาโรค
โรคในช่องปาก
โรคกระดูก โรคข้อ เกี่ยวกับข้อและกระดูก การรักษาโรค
โรคข้อและกระดูก
โรคตับ โรคเกี่ยวกับตับ โรคในช่องท้อง โรคต่างๆ
โรคเกี่ยวกับตับ
โรคระบบทางเดินอาหาร โรคในช่องท้อง โรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบขับถ่าย
โรคระบบทางเดินอาหาร
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับการหายใจ โรคปอด โรคในช่องอก
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรคไต โรคระบบกรองเลือด ระบบไตผิดปรกติ โรคต่างๆ
โรคไต
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่างๆ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหูคอจมูก โรคหู โรคคอ โรคจมูก
โรคหูคอจมูก
โรคติดต่อทางเพศ โรคติดเชื้อทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคจากเพศสัมพันธ์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคผิวหนัง ความผิดปรกติของผิวหนัง การรักษาโรค โรคต่างๆ
โรคผิวหนัง
โรคเด็ก โรคของเด็ก โรคเกี่ยวกับเด็ก โรคสำหรับเด็ก
โรคเด็ก
สมุนไพรแยกตามสรรพคุณ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคนั้น เป็นดาบสองคม คือ มีทั้งประโยชน์และโทษ การใช้สมุนไพรควรจะต้องระมัดระวัง คือ ต้องใช้อย่างถูกต้อง และ ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม

สมุนไพรบำรุงเหงือกและฟัน สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงเหงือกและฟัน

สมุนไพรแก้หอบหืด สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหืดหอบ
สมุนไพรแก้ท้องเสีย สมุนไพร สมุนไพรไทย
แก้ท้องเสีย
สมุนไพรสมองและระบบประสาท สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงระบบประสาท

สมุนไพรรักษาหลอดลมอักเสบ สมุนไพร สมุนไพรไทย
รักษาหลอดลมอักเสบ

สมุนไพรช่วยขับประจำเดือน สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยขับประจำเดือน

สมุนไพรบำรุงหัวใจ สมุนไพร สมุนไพรไทย
บำรุงหัวใจ
สมุนไพรช่วยลดไข้ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ช่วยลดไข้