หญ้าคา ต้นหญ้า สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าคา

หญ้าคา ต้นหญ้า สมุนไพร สรรพคุณของหญ้าคา

หญ้าคา เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลหญ้า สูงประมาณ ๕๐-๑๐๐ เซนติเมตร

Last Updated on January 21, 2020