หญ้าคา สมุนไพร วัชพืช สรรพคุณของหญ้าคา

หญ้าคา สมุนไพร วัชพืช สรรพคุณของหญ้าคา

หญ้าคา เป็นพืช ที่มีเหง้าสีขาวอยู่ใต้ดิน  ลำต้นสูง ประมาณ 20 เซนติเมตร จะมีกาบใบหุ้มอยู่ ริมของใบหญ้าจะมีขน มีดอกสีขาวอมเหลือง หรือในบางทีจะพบเป็นสีม่วง หญ้าคา เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูลหญ้า

Last Updated on November 21, 2018