สับปะรด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของสับปะรด

สับปะรด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของสับปะรด

สับปะรด เป็น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นิยมรับประทานผลสุกของสับปะรด การรับประทานผลสับปะรดมีประโยชน์หลากหลาย เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ

Last Updated on November 21, 2019