F-Herb522 สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร

สมุนไพร คือ พืช สัตว์ แร่ธาตุ เพื่อบำบัดโรคหรือบำรุงร่างกาย ตามตำรับยาแผนโบราณ