มะพร้าว สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพร ผลไม้

มะพร้าว สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพร ผลไม้

ต้นมะพร้าว สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ แต่มะพร้าวสามารถขึ้นได้ดีในดินที่มีสภาพเป็นกลาง ดินร่วนร่วนปนทรายที่ระบายน้ำดี