สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรักษาไข้หวัด สมุนไพรลดไข้ ลูกใต้ใบ

สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรักษาไข้หวัด สมุนไพรลดไข้ ลูกใต้ใบ

การใช้ประโยชน์จากลูกใต้ใบ ด้านการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค สามารถใช้ประโยชน์จาก ราก ทั้งตน ใบ และ ผล สรรพคุณของลูกใต้ใบ มีดังนี้