ต้นสายน้ำผึ้ง ต้นรวงผึ้ง สมุนไพร

ต้นสายน้ำผึ้ง ต้นรวงผึ้ง สมุนไพร

ต้นรวงผึ้ง เป็นพืชไม้หอม ที่พบในประเทศไทย พบมากทางภาคเหนือ ในพื้นที่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 ถึง 1,100 เมตร