สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้าน

สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร สมุนไพรพื้นบ้าน

สมุนไพร นั้นไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุ เวลาบริโภคนั้นจะต้องนำสมุนไพร มาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถรักษาโรคได้ เราสามารถจำแนกรูปแบบของสมุนไพร ดังนี้