ตะลิงปลิง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของตะลิงปลิง

ตะลิงปลิง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของตะลิงปลิง

ตะลิงปลิง เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อน และ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิล นิยมปลูกทั่วไป เพื่อใช้รับประทานผล ตะลิงปลิงคล้ายกับมะเฟือง แต่มีความแตกต่างกันตรงขนาดของผลมะเฟืองใหญ่กว่าตะลิงปลิง