ทองพันชั่ง สมุนไพร พืชท้องถิ่น สรรพคุณของทองพันชั่ง

ทองพันชั่ง สมุนไพร พืชท้องถิ่น สรรพคุณของทองพันชั่ง

ต้นทองพันชั่ง เป็นพืชขนาดเล็ก ที่มีความสูงประมาณไม่เกิน 2 เมตร ลักษณเป็นพืชทรงพุ่ม