สมุนไพรแก้ไอ ขับเสมหะ รักษาอาการไอต่างๆ รวมพืชสมุนไพรไทย


สมนุไพรแก้ไอ คือ สมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้ไอ รักษาอาการไอ ขับเสมหะ ทำให้ช่มคอ สมุนไพรอะไรบ้าง รวมสมุนไพรไทยใช้ขับเสมหะ แก้อาการไอ พืชที่ทำให้หายไอได้ สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะมีอะไรบ้าง การรักษาอาการไอเรื้อรัง ไอแห้ง มีเสมหะมาก ด้วยวิธีทำธรรมชาติ ด้วยสมุนไพร

สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สมุนไพรรักษาอาการไอ สมุนไพร

สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ มีอะไรบ้าง หลายชนิดอยู่ในครัว หยิบมาใช้ได้ง่าย ๆ เลย อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว ทำให้คนป่วยด้วยโรคในระบบทางเดินหายใจ วิธีรักษาอาการ ไอ ที่ดีที่สุดคือ การรักษาที่ต้นเหตุของการ ไอ แต่ไม่ใช่การกดอาการไว้ เพราะการไอจะช่วยขับเอาเสมหะ และฝุ่นละอองที่ สูดหายใจเข้าไปออกจากปอด

เมื่อมีอาการเจ็บคอ ไอ เป็นไข้หวัด อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง รับมือได้ด้วยสมุนไพรไทย สมุนไพรอะไรบ้าง ที่มีสรรพคุณในการแก้ไอ ขับเสมหะ ได้ สมุนไพรไทยมากมาย

เราได้แบ่งหมวดหมู่ สมุนไพรใช้ขับเสมหะ หรือ แก้อาการไอ รวมสมุนไพรแก้ไอ รวมสมุนไพรขับเสมหะ สมุนไพรไทยมีอะไรบ้าง

ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพร สรรพคุณของยางนายางนาตะลิงปลิง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิงหญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทยสมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมอพิเภกสมอพิเภกตรีผลา สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตรีผลาตรีผลา
แมงลัก เมล็ดแมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพรแมงลักต้นนุ่น ต้นงิ้ว สมุนไพร สรรพคุณของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้วทองพันชั่ง สมุนไพร พืชท้องถิ่น สรรพคุณของทองพันชั่งทองพันชั่ง
มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร ผลไม้วิตามินซีสูงมะขามป้อมกระวาน ใบกระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทยกระวานท้าวยายม่อม แป้งท้าวยายม่อม สมุนไพร สรรพคุณของท้าวยายม่อมท้าวยายม่อม
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านางชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศมะดัน ต้นมะดัน สรรพคุณของมะดัน ประโยชน์ของมะดันมะดัน
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพาผักชี ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีผักชีแห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูมต้นมะยม มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรมะยมบอน ต้นบอน สรรพคุณของบอน สมุนไพรบอน
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศหมามุ้ยขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพร สมุนไพรไทยหญ้ารากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
ผักสมุนไพร ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่ายหม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อนอบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย
ดาวเรือง ดอกไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทยดาวเรือง
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ยี่หร่า สมุนไพร สรรพคุณยี่หร่า ประโยชน์ของยี่หร่า
ยี่หร่า
มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
ข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อย ประโยชน์ของข่อยข่อย
จำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปา ประโยชน์ของจำปาจำปา
อ้อย สมุนไพร สรรพคุณของอ้อย ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
ฟักเขียว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
หอมแดง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของหอมแดงหอมหัวแดง
ข่า สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของข่าข่า
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร ต้นขี้เหล็ก สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ทองนพคุณ ขี้เหล็กอเมริกัน สุวรรณพฤกษ์ สมุนไพรขี้เหล็กอเมริกัน
ถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรเพิ่มสมรรถาพทางเพศ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
บัวหลวง สมุนไพร ต้นบัว ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
ผักขวง สะเดาดิน สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินสะเดาดิน
ผักขวง
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูดมะกรูด
ชะมดต้น สมุนไพร ฝ้ายผี สมุนไพรไทยชะมดต้น
ปีบ กาสะลอง สมุนไพร สรรพคุณของปีบปีบ
กาซะลอง
บอระเพ็ด สมุนไพร สรรพคุณของบอระเพ็ด ประโยชน์ของบอระเพ็ด
บอระเพ็ด
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม
เก๊กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก๊กฮวย ประโยชน์ขอเก๊กฮวยเก๊กฮวย
งาดำ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรงาดำ
ส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณของส้มแขก ประโยชน์ของส้มแขกส้มแขก
บุก สมุนไพร สรรพคุณของบุก ประโยชน์ของบุกบุก
มะนาว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะนาวมะนาว
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดา
สะเดา
ฟักข้าว สมุนไพร สรรพคุณของฟักข้าว ประโยชน์ของฟักข้าวฟักข้าว
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวงชะมวง
กานพลู สมุนไพร เครื่องเทศ สรพคุณของกานพลู
กานพลู
กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรา
กระเพรา
หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร
หอมหัวใหญ่
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขาม
มะขาม
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร พืชสวนครัว
สะระแหน่
ขิง สมุนไพร สรรพคุณของขิง ประโยชน์ของขิง
ขิง
ฟักทอง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักทอง
ฟักทอง
ชะพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุก
ชะพลู
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทย
ส้มโอ
ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของผักโขม
ผักโขม
กระเจี๊ยบ สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ ประโยชน์ของกระเจี๊ยบ
กระเจี๊ยบ
กระทือ สมุนไพร ประโยชน์ของกระทือ สรรพคุณของกระทือ
กระทือ
มะระ สมุนไพร พืชรสขม ประโยชน์ของมะระ
มะระ
แคนา ต้นแคนา สมุนไพร ประโยชน์ของแคนา
แคนา
ดอกคำฝอย ต้นคำฝอย สมุนไพร ประโยชน์ของดอกคำฝอย
ดอกคำฝอย
กระเทียม สมุนไพร สมุนไพรไทย เครื่องเทศ
กระเทียม
ไมยราบ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุก
ไมยราบ
สับปะรด สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรด
มะเขือยาว สมุนไพร สมุนไพรไทย ผัดสวนครัว
มะเขือยาว
พริกไทย สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัว
พริกไทย
มะเฟือง สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้
มะเฟือง

รักษาอาการไอและขับเสมหะ หรือมีเสลดติดที่หลอดลมมาก ๆ บรรเทาอาการไอด้วยสมุนไพร ยาสมุนไพรที่ คนไทยในชนบทพื้นบ้านและคนในหลาย ๆ สรรพคุณเป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ  ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยี่ห้อไหนดี สมุนไพรแก้ไอเรื้อรัง สมุนไพรแก้ไอแห้ง สมุนไพรแก้ไอ คันคอ ผลไม้แก้ไอ วิธีขับเสมหะ แก้ไอมีเสมหะ น้ำผึ้งแก้ไอ

สมุนไพรแก้ไอ สมุนไพรขับเสมหะ สมุนไพร รักษาอาการไอ

ทำความรู้จักเกี่ยวกับอาการไอ

การไอ เป็นอาการหนึ่งของร่างกาย เป็นกลไกการกระตุ้นร่างกาย เมื่อเกิดการระคายเคือง ที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง ซึ่งเป้นอวัยวะ ตั้งแต่ ช่องหู เยื่อบุแก้วหู จมูก โพรงจมูก ไซนัส โพรงหลังจมูก คอหอย จนถึง กล่องเสียง หลอดลม ปอด กระบังลม และเยื่อหุ้มปอด การไอเกิดจากการทำงานของเส้นประสาทการรับรู้ เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 ส่งสัญญาณจากสมองส่วนควบคุมกล้ามเนื้อ การหายใจ ทำให้เกิดอาการไอ

ชนิดของอาการไอ

สำหรับการแบ่งชนิดของอาการไอ สามารถแบ่งได้ เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะของอาการ ประกอบด้วย การไอแบบเฉียบพลัน และการไอแบบเรื้อรัง เรามาทำความรู้จักกับการไอทั้ง 2 ชนิดว่าเป็นอย่างไร

 • อาการไอแบบเฉียบพลัน สาเหตุของการไอ เกิดจากการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ หรือ การมีสิ่งแปลกปลอม รบกวนระคายเคืองระบบการหายใจ ซึ่งลักษณะของการไอชนิดนี้ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ไม่เกิน 3 สัปดาห์
 • อาการไอแบบเรื้อรัง เป็นลักษณะการไอแบบยาวนานเกิน 3 สัปดาห์ เป็นสาเหตุที่มาจากการเกิดการอักเสบที่ระบบทางเดินหายใจแบบเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ ดรคหือ โรคทางปอด เป็นต้น

ผลเสียจากการไอเป็นเวลานานโดยไม่ทำการรักษา

 • ทำให้เสียบุคลิก การเข้าสังคม ทำให้ คนรอบข้างรู้สึกรังเกรียจ
 • ทำให้เกิดการรบกวนการรับประทานอาหาร และการหลับนอน
 • อาจส่งผลให้กระดูกอ่อนซี่โครงหักได้ หากเกิดการไออย่างรุ่นแรง
 • อาจส่งผลกระทบต่อระบบปอด ได้ เช่น เส้นเลือดฝอยปอดแตก เยื่อหุ้มปอดอังกเสบ
 • อาจส่งผลต่อระบบตา และหู ได้ เนื่องจากการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ทำให้ แก้วตาหลุด หรือ แก้วหูแตกได้ า

การรักษาอาการไอ

การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาอาการไอ คือ การทราบสาเหตุที่แท้จริงของอาการไอและรักษาต้นเหตุของการไอ เนื่องจากการไอ เป็นผลของการผิดปรกติของร่างกาย หากรักษาปลายเหตุด้วยการระงับอาการไอ จะไม่มีทางทำให้อาการไอหายไปได้

 • สำหรับอาการไอที่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น หวัด หรือ หลอดลมอักเสบ จะมีอาการไอไม่มาก การรักษาให้พักผ่อนให้มากๆ เมื่อโรดหวัด หรือ อาการอักเสบหาย อาการไอจะหายไปเอง โดย การรักษาอาการไอ ใช้การทานยาบรรเทาอาการไปก่อน
 • กรณีที่ไอมีเสมหะที่เหนียวข้นมาก จะถูกขับออกจากหลอดลมได้ยากโดยการไอ การให้ยาละลายเสมหะจะช่วยให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายขึ้น บรรเทาอาการไอได้ดีกว่า แต่หากผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าวแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาและรักษาตามสาเหตุ
 • หากคนไข้มีอาการของการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ซึ่งทราบได้โดยดูจากเสมหะมีสีเหลืองหรือเขียว ถึงเวลาที่แพทย์จะให้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วย

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอาการไอ

 • หลีกเลี่ยงการถูกกระทบจาก สิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการไอ อาทิ เช่น การสูดดมสารเคมี การสูดดมควันบุหรี่ ฝุ่น และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยง การสัมผัสอาการเย็น การโดนลม เนื่องจากจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองลำคอ เป็นสาเหตุของการไอ
 • พยายามทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ เช่น นอนห่มผ้า ใส่ถุงเท้าเวลานอน ใส่เสื้อหนาๆ เป็นต้น
 • ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ หลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อโรคสู่คนอื่น และให้ล้างมือหลังจากที่ใช้มือปิดปากเวลาไอหรือจาม
 • ควรดื่มน้ำอุ่นให้มากๆ และงดสูบบุหรี่หรือสูดดมควันบุหรี่

การป้องกันการไอ

 • รักษาร่างกายให้แข็งแรง ทานอาหารให้ครบห้าหมู่
 • พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงความเครียด
 • พยายามอยู่ห่างผู้ป่วยติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ แต่ถ้าหากจำเป็นให้ใส่เครื่องป้องกัน เช่น ผ้าปิดปาก
 • ล้างมือให้สะอาด

สรรพคุณสมุนไพร ด้านอื่นๆ

ขับประจำเดือน
ขับปัสสาวะ
ขับสารพิษในร่างกาย
รักษาแผล
ดูแลช่องปาก เหงือก ฟัน
ขับลม แก้ท้องอืด แก้ท้องเฟ้อ
บำรุงกระดูก
บำรุงผิว
บำรุงสมอง
บำรุงความงาม
แก้หอบ หืด
เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
แก้ปวดเมื่อย
ลดความดันโลหิต
บำรุงสายตา
บำรุงหัวใจ
บำรุงเส้นผม
บำรุงเลือด
ป้องกันมะเร็ง
ช่วยถ่ายพยาธิ
ยาระบาย
แก้ท้องร่วง แก้ท้องเสีย
ลดไขมันในเส้นเลือด
ช่วยเจริญอาหาร
สำหรับสตรีหลังคลอด
รักษาหลอดลมอักเสบ
ช่วยผ่อนคลาย
แก้นอนไม่หลับ
ลดไข้

ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove