สมุนไพรแก้หอบหืด พืชใช้รักษาอาการหายใจไม่ออก ทำให้หายใจโล่ง

สมุนไพรแก้โรคหอบหืด รักษาภูมิแพ้ การบรรเทาอาการหายใจไม่ออก พืชที่มีสรรพคุณทำให้ระบบทางเดินหายใจสะดวก ช่วยขยายหลอดลม บรรเทาอาการหืดหอบด้วยวิธีสมุนไพรจากธรรมชาติ

สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรช่วยขยายหลอดลม

ปัจจุบันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคหืดหอบมีเพิ่มทากขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ฝุ่น PM 2.5 จากสถิติผู้ป่วยโรคหืดหอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) ระบุว่ามีผู้ป่วยโรคหืดหอบประมาณร้อยละ 5-10 ของประชากร โรคหืดหอบจึงเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้าม แต่การดูแลร่างกายด้วยสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคน

โรคหอบหืด จะมีอาการหลักๆ คือ ไอ หอบ และหายใจติดขัด ลักษณะอาการไอ เป็นการไอแบบแห้งๆ มีเสมหะเล็กน้อย เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารก่อภูมิแพ้จะทำให้อาการหนักมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตแบบกระทันหันได้ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหืดหอบ คือ กรรมพันธุ์ และ สภาพสิ่งแวดล้อมเช่น ไรฝุ่น ขนสุนัข เป็นต้น

สถานการณ์โรคหืดหอบในประเทศไทย

สำหรับโรคหืดหอบในประเทศไทย นั้น พบได้ร้อยละ 7 ของประชากรในประเทศ โรคนี้พบได้บ่อยและมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่อัตราการเกิดโรคในเด็กช่วงอายุ 10 – 12 ปี มากที่สุด โดยพบว่าเด็กร้อยละ 10-12% ของเด็กทั้งหมดมีโอกาสเป็นโรคหืดหอบ โดยเฉพาะประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วโลกพบว่าโรคนี้มีแนวโน้มเกิดมากขึ้น จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี พ.ศ. 2538 มีผู้ป่วย 66,679 คน และ ปี พ.ศ. 2552 มีผู้ป่วยเป็น 102,273 คน

แนวทางการรักษาโรคหืดหอบในปัจจุบัน ไม่มีวิธีการรักษาให้โรคนี้หายขาดได้ แต่การรักษาทำเพื่อการควบคุมอาการให้เป็นปกติมากที่สุด ผู้ป่วยที่มีอาการหืดหอบบ่อย จะได้รับยาเพื่อลดอาการของโรค เพื่อควบคุมอาการ และ บรรอาการของโรค พร้อมกับปรับพฤติกรรมเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดโรค ซึ่งสมุนไพรสามารถบรรเทาอาการหืดหอบได้ ซึ่งลักษณะพิเศษของพืชจะมีสรรพคุณช่วยขยายหลอดลม ช่วบละลายเสมหะ ลดอาการอักเสบ และ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค

สมุนไพรรักษาหอบหืด เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคหอบหืด เรารวบรวมสมุนไพรช่วยรักษาหืดหอบ กล่าวถึง ข้อมูลสมุนไพรทั่วไป ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีรายละเอียด ดังนี้

มังคุด ผลไม้ สมุนไพร มังคุด หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
ผักโขม สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ สรรพคุณของผักโขม ผักโขม มะระ สรรพคุณของมะระ สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ มะระ
กัญชา สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ น้ำมันกัญชากัญชา หญ้าคา สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบตังกุย คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบผักไชยา
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง คาเคา โกโก้ สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบคาเคา
ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบสมอไทย ตะลิงปลิง สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบมะขามป้อม
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบมะยม
ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ
ผักคะน้า สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า
บัวบก สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
ทับทิม สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของทับทิมทับทิม
ชะมดต้น ฝ้ายผี สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบขี้เหล็กเทศ
ถั่งเช่า สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
อ้อย สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
ข่อย สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของข่อยข่อย
ชะมดต้น ฝ้ายผี สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ
ชะมดต้น
ดีปลี สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
กานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู กานพลู
มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ มะลิ
กระเทียม สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้
สมุนไพรรักษาหืดหอบ สมุนไพรแก้หืดหอบ คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย

ยาสมุนไพรไทยรักษาโรคหอบหืด ( Asthma ) เป็น โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากหลอดลมมีความไวที่ผิดปกติต่อสิ่งที่มากระตุ้นหลอดลม รักษาภูมิแพ้ โรคภูมิแพ้อากาศ รักษาหอบหืดด้วยถั่งเช่า ได้รับการวิจัยทดสอบใช้รักษาภูมิแพ้ รักษาหอบหืดทางการแพทย์ ยืนยันประสิทธิภาพในการรักษาภูมิแพ้

การป้องกันโรคหืดหอบ  

แนวทางการป้องกันโรคหืดหอบ เป็นสิ่งที่สำคัณและควรทำมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดโรค เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคหืดหอบให้หายขาด การดูแลตนเองและป้องกันการเกิดโรคหืดหอบ มีดังนี้

  • หมั่นตรวจร่างกาย ตรวจสอบการหายใจ ประจำปี
  • รับวัคซีนต่างๆที่กระตุ้นการเกิดโรคหิืดหอบ เช่น รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันปอดบวม เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการถูกกระตุ้นให้เกิดโรคหืดหอบ เช่น ไม่อยู่ในสถานที่ที่สภาพอากาศไม่ดี ไม่ออกกำลังกายขณะอากาศเย็นจัด
  • หากมีอาการโรคหืดหอบ ต้องเข้าพบแพทย์และรับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ
  • เรียนรู้เรื่องการป้องกันตับพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยโรคหืดหอบ
  • รับประทานอาหารที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัย
  • ดื่นน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  • พักผ่อนให้เพียงพอ

รักษาหอบหืด  วิธี รักษา หอบหืด ครู บ้านนอก ยา สมุนไพร รักษา หอบหืด วิธีรักษาโรคหอบหืด เบื้องต้น ยาแก้หอบหืด ราคา ยารักษาโรคหอบหืด ผลข้างเคียง การ ใช้ ยา หอบหืด ยา พ่น แก้ หอบหืด แนวทาง การ รักษา โรค หอบหืด

สมุนไพรแก้โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ การบรรเทาอาการหายใจไม่ออก ทำให้หายใจโล่งขึ้นด้วยสมุนไพร พืชท้องถิ่นที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจสะดวก สมุนไพรรักษาหืดหอบ มีอะไรบ้าง บรรเทาอาการหืดหอบด้วยวิธีธรรมชาติ

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก