สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย รักษานอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน


สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย ช่วยทำให้นอนหลับ แก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยวิธีธรรมชาติ พืชอะไรบ้าง ช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อน สมุนไพรคลายเครียด รักษาภาวะการนอนไม่หลับ

สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สมุนไพรทำให้หลับ สมุนไพร

ภาวะนอนไม่หลับ ( Insomnai ) ในปัจจุบันอาการนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจากสภาวะต่างๆที่คนต้องพบเจอในการดำรงชีวิต ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสภาพจิตใจ ความเครียดต่างๆจากการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยกระตุ้นในการทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ซึงการขาดการนอนจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตได้

การรักษาอาการนอนไม่หลับในทางการแพทย์สมัยใหม่มีตัวยาต่างๆในการช่วยผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ แต่การใช้ยาช่วยให้นอนหลับนานๆ จะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ซึ่งแนวทางการรักษาด้วยสมุนไพรช่วยให้นอนหลับ อาจเป็นแนวทางการรักษาที่ปลอดภัย

ข้อมูลสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุ การรักษาต้องทราบสาเหตุของการนอนไม่หลับ เช่น หากรักษาการนอนไม่หลับเกิดจากความเครียด มีสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลาย ซึ่งลักษณะของพืชจะมีกลิ่นหอม และ มีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้สมองและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตรึงเครียดได้ การปรับสมดุลย์ของร่างกายทำให้ร่างกายช่วยให้นอนหลับสบายได้

สมุนไพรไทยสรรพคุณช่วยเรื่องการนอน ทำให้พัฒนาและซ่อมแซมร่างกาย พืขที่มีสรรพคุณดังกล่าว เราได้รวบรวมข้อมูลสมุนไพร โดย กล่าวถึง ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีรายละเอียด ดังนี้

ใบเตย สมุนไพร ใบเตย สรรพคุณของเตย เตย
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของส้มโอ ส้มโอ
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพร น้ำมันกัญชากัญชา ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพร สมุนไพรไทย ลูกยอ
ต้นไม้ประจำร10 ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล ไม้หอมต้นรวงผึ้ง ลูกใต้ใบ สมุนไพร สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรรสขมลูกใต้ใบ
คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย ตังกุย สมุนไพรตังกุย
ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพร ผลไม้วิตามินซีสูงมะขามป้อม ผักชี ผักสวนครัว สมุนไพร สรรพคุณของผักชีผักชี
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพร เพิ่มสมรรถภาพทางเพศหมามุ้ย จำปูน ต้นจำปูน ดอกจำปูน สมุนไพรจำปูน
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน
อบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย กระถิน สรรพคุณของกระถิน ประโยชน์ของกระถิน สมุนไพรกระถิน
แก้วมังกร ผลไม้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพร สรรพคุณของกัญชงกัญชง
ผักสมุนไพร ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของบัวบก ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สรรพคุณของจันกระพ้อ สมุนไพรจันกระพ้อ ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ซ่อนกลิ่น สมุนไพร สรรพคุณของซ่อนกลิ่น ประโยชน์ของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น
พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
ชะมดต้น สมุนไพร ฝ้ายผี สมุนไพรไทยชะมดต้น
บัวหลวง สมุนไพร ต้นบัว ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
เห็ดหอม สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
พวงชมพู สมุนไพร สรรพคุณของพวงชมพู ประโยชน์ของพวงชมพูพวงชมพู
เดือย ลูกเดือย สมุนไพร ประโยชน์ของเดือย
ลูกเดือย
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพร สรรพคุณของมะกรูดมะกรูด
ตะไคร้ สมุนไพร พืชสมุนไพร สมุนไพรไทย
ตะไคร้
หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพร
หอมหัวใหญ่
ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สมนุไพรไทย พืชสมุนไพรชมจันทร์
งาดำ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรงาดำ
มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ มะลิ
ไมยราบ สมุนไพร พืชพื้นบ้าน สรรพคุณของไมยราบ
 ไมยราบ
อินทนิน สมุนไพร ไม้ยืนต้น สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล
มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง

ปัจจุบันมีประชากรที่มีภาวะนอนไม่หลับเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นภาวะนอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรช่วยให้นอนหลับ ยานอนหลับแบบธรรมชาติ การใช้สมุนไพร ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม

ปัญหาการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุ เช่น ความเครียดจากการทำงาน ความเครียกจากภาวะเศรษฐกิจ ความครียกจากปัญหาด้านสุขภาพ ความเครียดจากปัญหาครอบครัว ซึ่งความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในทางการแพทย์แผนไทย ระบุว่า อาการนอนไม้หลับเกิดจากธาตุไฟในร่างกายมากเกินไป ทำให้ร่างกายร้อน และ ตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้นอนไม่หลับ การรักษาอาการนอนไม่หลับต้องลดธาตุไฟในร่างกาย การใช้สมุนไพรทีีมีฤทธิ์เย็น และ ปรับสภาพแวดล้อมการนอนให้เย็นๆ ช่วยให้ร่างกายนอนหลับได้ดีขึ้น

วิธีป้องกันการนอนไม่หลับ

แนวทางการป้องกันอาการนอนไม่หลับสามารถทำได้โดยการลดภาวะเครียดต่างๆ และปรับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้

  • จัดสิ่งแวดล้อมในการนอนหลับให้เหมาะสมสำหรับการนอน เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่มีเสียงดังรบกวน
  • ก่อนเข้านอนให้ดื่มนมอุ่นๆสัก 1 แก้ว เพราะ สารเซโรโทนิน มีส่วนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ชา หรือ กาแฟ ก่อนนอน
  • ออกกำลังกายให้พอดี และควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงก่อนเข้านอน
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ตื่นเต้น ก่อนการเข้านอน
  • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากๆก่อนการเข้านอน
  • กินอาหารที่มี วิตามินบี1 วิตามินบี6 และ วิตามินบี12 จะช่วยทำให้หลับง่ายขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้ไว้ในห้องนอน เพราะ ต้นไม้จะเป็นแย่งออกซิเจน
  • อาบน้ำอุ่นในตอนเย็น ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดได้

สมุนไพรต่างๆแยกตามสรรพคุณการรักษาโรค


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove