สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย รักษานอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายได้พักผ่อน

สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย ช่วยทำให้นอนหลับ แก้ปัญหานอนไม่หลับด้วยวิธีธรรมชาติ พืชอะไรบ้าง ช่วยทำให้ร่างกายได้พักผ่อน สมุนไพรคลายเครียด รักษาภาวะการนอนไม่หลับ

สมุนไพรช่วยนอนหลับ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย

ภาวะนอนไม่หลับ ( Insomnai ) ในปัจจุบันอาการนอนไม่หลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยจากสภาวะต่างๆที่คนต้องพบเจอในการดำรงชีวิต ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาสภาพจิตใจ ความเครียดต่างๆจากการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคม สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยกระตุ้นในการทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับ ซึงการขาดการนอนจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตได้

การรักษาอาการนอนไม่หลับในทางการแพทย์สมัยใหม่มีตัวยาต่างๆในการช่วยผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ แต่การใช้ยาช่วยให้นอนหลับนานๆ จะส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ซึ่งแนวทางการรักษาด้วยสมุนไพรช่วยให้นอนหลับ อาจเป็นแนวทางการรักษาที่ปลอดภัย

ข้อมูลสมุนไพรเกี่ยวกับการรักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งสาเหตุของการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุ การรักษาต้องทราบสาเหตุของการนอนไม่หลับ เช่น หากรักษาการนอนไม่หลับเกิดจากความเครียด มีสมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลาย ซึ่งลักษณะของพืชจะมีกลิ่นหอม และ มีน้ำมันหอมระเหยช่วยให้สมองและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตรึงเครียดได้ การปรับสมดุลย์ของร่างกายทำให้ร่างกายช่วยให้นอนหลับสบายได้

สมุนไพรไทยช่วยเรื่องการนอน ทำให้พัฒนาและซ่อมแซมร่างกาย พืขที่มีสรรพคุณดังกล่าว เราได้รวบรวมข้อมูลสมุนไพร โดย กล่าวถึง ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีรายละเอียด ดังนี้

สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ สะระแหน่
มังคุด ผลไม้ สมุนไพร มังคุด ชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลู ชะพลู
ใบเตย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของเตย เตย
ส้มโอ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของส้มโอ ส้มโอ
กัญชา สรรพคุณของกัญชา สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับกัญชา ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ลูกยอ
ต้นไม้ประจำร10 ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคล ไม้หอมต้นรวงผึ้ง ลูกใต้ใบ สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับลูกใต้ใบ
คาเคา โกโก้ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับตังกุย
ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับสมอไทย เก๋ากี้ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับมะขามป้อม ผักชี สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของผักชีผักชี
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับย่านาง ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับชุมเห็ดเทศ
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับหมามุ้ย จำปูน ต้นจำปูน สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับจำปูน
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับหม่อน
อบเชย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ต้นอบเชยอบเชย กระถิน สรรพคุณของกระถิน สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับกระถิน
แก้วมังกร สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร กัญชง สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของกัญชงกัญชง
สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
บัวบก สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
จันทร์กระพ้อ จันกระพ้อ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับจันกระพ้อ ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
ซ่อนกลิ่น สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของซ่อนกลิ่น ประโยชน์ของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น
พริก สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของพริกพริก
ชะมดต้น ฝ้ายผี สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับชะมดต้น
บัวหลวง สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
มะเขือพวง สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
เห็ดหอม สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
พวงชมพู สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของพวงชมพูพวงชมพู
เดือย ลูกเดือย สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ
ลูกเดือย
ดีปลี สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับมะกรูด
ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้
หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
ดอกชมจันทร์ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ พืชสมุนไพรชมจันทร์
งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ งาดำ
มะลิ ดอกไม้ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ มะลิ
ไมยราบ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของไมยราบไมยราบ
อินทนิน สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล
มะเฟือง สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรแก้นอนไม่หลับ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง

ปัจจุบันมีประชากรที่มีภาวะนอนไม่หลับเพิ่มจำนวนมากขึ้น เป็นภาวะนอนหลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย สมุนไพรช่วยให้นอนหลับ ยานอนหลับแบบธรรมชาติ การใช้สมุนไพร ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน สมุนไพรช่วยผ่อนคลาย จะเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม

ปัญหาการนอนไม่หลับมีหลายสาเหตุ เช่น ความเครียดจากการทำงาน ความเครียกจากภาวะเศรษฐกิจ ความครียกจากปัญหาด้านสุขภาพ ความเครียดจากปัญหาครอบครัว ซึ่งความเครียดส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในทางการแพทย์แผนไทย ระบุว่า อาการนอนไม้หลับเกิดจากธาตุไฟในร่างกายมากเกินไป ทำให้ร่างกายร้อน และ ตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้นอนไม่หลับ การรักษาอาการนอนไม่หลับต้องลดธาตุไฟในร่างกาย การใช้สมุนไพรทีีมีฤทธิ์เย็น และ ปรับสภาพแวดล้อมการนอนให้เย็นๆ ช่วยให้ร่างกายนอนหลับได้ดีขึ้น

วิธีป้องกันการนอนไม่หลับ

แนวทางการป้องกันอาการนอนไม่หลับ สามารถทำได้โดยการลดภาวะเครียดต่างๆ และปรับสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทาง ดังนี้

  • จัดสิ่งแวดล้อมในการนอนหลับให้เหมาะสมสำหรับการนอน เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่มีเสียงดังรบกวน
  • ก่อนเข้านอนให้ดื่มนมอุ่นๆสัก 1 แก้ว เพราะ สารเซโรโทนิน มีส่วนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ชา หรือ กาแฟ ก่อนนอน
  • ออกกำลังกายให้พอดี และควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในช่วงก่อนเข้านอน
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้ตื่นเต้น ก่อนการเข้านอน
  • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากๆก่อนการเข้านอน
  • กินอาหารที่มี วิตามินบี1 วิตามินบี6 และ วิตามินบี12 จะช่วยทำให้หลับง่ายขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้ไว้ในห้องนอน เพราะ ต้นไม้จะเป็นแย่งออกซิเจน
  • อาบน้ำอุ่นในตอนเย็น ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดได้

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก