สมุนไพรเป็นยาระบาย สมุนไพรช่วยขับถ่าย สมุนไพรไทย สมุนไพร

สมุนไพรเป็นยาระบาย สมุนไพรช่วยขับถ่าย สมุนไพรไทย สมุนไพร

สมุนไพรที่เป็นยาระบาย จะมียางที่ผล มีกากใยอาหารสูง และ มีรสเปรี้ยว รวมถึงมีฤทธิ์เผ็ดร้อน เป็นต้น