สมุนไพรสรรพคุณเป็นยาระบาย พืชที่ช่วยรักษาท้องผูก ขี้ไม่ออก


สมุนไพรช่วยขับถ่าย รักษาท้องผูก พืชที่มีสรรพคุณเป็นยาระบาย กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ เพื่อลดการดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย ทำให้อุจจาระอ่อนตัวลง การขับถ่ายง่ายขึ้นสมุนไพรเป็นยาระบาย สมุนไพรช่วยขับถ่าย สมุนไพรไทย สมุนไพร

ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรยาระบาย คือ พืชที่มีสรรพคุณกระตุ้นการขับถ่าย กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัว ทำให้สามารถถ่ายอุจจาระออกมาได้ สมุนไพรที่เป็นยาระบายอ่อนๆ ไม่ถึงขั้นทำให้ท้องเสีย ลักษณะของสมุนไพรที่เป็นยาระบาย จะมียางที่ผล มีกากใยอาหารสูง และ มีรสเปรี้ยว รวมถึงมีฤทธิ์เผ็ดร้อน เป็นต้น

การขับถ่ายเป็นเวลาทุกวันทำให้สุขภาพที่ดี เนื่องจากการขับของเสียออกจากร่างกาย ลดการสะสมของเสียในร่างกายที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอีกหลายโรค ซึ่งการขับถ่ายไม่ออก เราเรียกอาการนี้ว่า ท้องผูก ซึ่งวิธีการรักษาอาการท้องผูก ให้รับประทานอาหารที่มีกากใยอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ และ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากนั้น สมุนไพรที่เป็นยาระบาย ก็สามารถใช้การรักษาอาการท้องผูกได้

ยาระบาย คือ ยาที่ใช้รักษาอาการท้องผูก ตัวยาจะช่วยกระตุ้นบีบตัวและเคลื่อนไหวของลำไส้ ลดการดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย เพื่อทำให้อุจจาระอ่อนตัวลง ทำให้สามารถถ่ายอุจจาระออกมาได้ สำหรับการรักษาอาการท้องผูกด้วยสมุนไพร มีการใช้สมุนไพรรักษาอาการท้องผูกมานานแล้ว แต่กระแสการกินสมุนไพรเพื่อเป็นยาระบายในปัจจุบันมีความเข้าใจผิด โดยเฉพาะกินสมุนไพรยาระบายเพื่อใช้ลดน้พหนัก ซึ่งความเป็นจริงแล้วสมุนไพรช่วยยาระบาย ไม่ได้ส่งผลต่อการลดลงของน้ำหนัก เพราะ สมุนไพรเพียงช่วยกระตุ้นให้ผนังลำไส้บีบตัว เพื่อไล่อุจจาระออกมา

การใช้สมุนไพรช่วยขับถ่าย ควรใช้อย่างเหมาะสม และใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควรกินอย่างต่อเนื่อง เพราะ อาจทำให้ระบบประสาทการควบคุมการบีบตัวของลำไส้ผิดปกติ

ข้อมูลสมุนไพรไทย สรรพคุณช่วยขับถ่าย ช่วยบีบตัวของลำไส้ กล่าวถึง ลักษณะของพืช สรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ และ โทษ ของสมุนไพรนั้น มีรายละเอียด ดังนี้

ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบตะขบ มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว สมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรไทย สรรพคุณของสมอพิเภกสมอพิเภก
ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพร สรรพคุณของยางนายางนา ตะลิงปลิง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง
แมงลัก เมล็ดแมงลัก ใบแมงลัก สมุนไพรแมงลัก ต้นนุ่น ต้นงิ้ว สมุนไพร สรรพคุณของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว
ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย มะดัน ต้นมะดัน สรรพคุณของมะดัน ประโยชน์ของมะดันมะดัน
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก กระวาน ใบกระวาน สมุนไพร สมุนไพรไทยกระวาน
บอน ต้นบอน สรรพคุณของบอน สมุนไพรบอน ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม
ต้นมะยม มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรมะยม ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน อบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย
กระท้อน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน
ผักชีฝรั่ง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
บัวบก สมุนไพร สรรพคุณของบัวบก ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
จำปา สมุนไพร สรรพคุณของจำปา ประโยชน์ของจำปาจำปา
ดาวเรือง ดอกไม้ สมุนไพร สมุนไพรไทยดาวเรือง
ถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณถั่วเขียว ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชตระกลูถั่ว ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
ข่า สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของข่าข่า
ขนุน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของขนุนขนุน
ข่อย สมุนไพร สรรพคุณของข่อย ประโยชน์ของข่อยข่อย
แครอท สมุนไพร สรรพคุณของแครอท ประโยชน์ของแครอทแครอท
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพร ต้นขี้เหล็ก สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ทองนพคุณ ขี้เหล็กอเมริกัน สุวรรณพฤกษ์ สมุนไพรขี้เหล็กอเมริกัน
ฟักเขียว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
หอมแดง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง
งาดำ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรงาดำ
มะนาว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะนาวมะนาว
เก๊กฮวย สมุนไพร สรรพคุณของเก๊กฮวย ประโยชน์ขอเก๊กฮวยเก๊กฮวย
ผักขวง สะเดาดิน สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาดินผักขวง
ฝรั่ง สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของฝรั่งฝรั่ง
ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สมนุไพรไทย พืชสมุนไพรชมจันทร์
ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง ชะมวง
ส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณของส้มแขก ประโยชน์ของส้มแขกส้มแขก
มะละกอ สมุนไพร สมุนไพรไทย ผลไม้มะละกอ
กระชาย ขิงจีน สมุนไพร โสมไทย กระชาย
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพร สรรพคุณของสะเดาสะเดา
กานพลู สมุนไพร เครื่องเทศ สรพคุณของกานพลูกานพลู
กล้วยน้ำว้า กล้วย สมุนไพร ประโยชน์ของกล้วยกล้วยน้ำว้า
ชะอม สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวชะอม
หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรหอมหัวใหญ่
มะขาม สมุนไพร สรรพคุณของมะขาม ประโยชน์ของมะขามมะขาม
มะระ สมุนไพร สรรพคุณของมะระ พืชสวนครัว มะระ
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมนุไพรกระเจี๊ยบเขียว
อัญชัน สมุนไพร สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน
ฟักทอง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของฟักทองฟักทอง
มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ มะลิ
ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพร สมุนไพรไทย ลูกยอ
สับปะรด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง
รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ

สำหรับปัญหาอาการท้องผูก เป็นปัญหาการขับถ่ายไม่ออก ซึ่งการใช้ยาระบายแบบธรรมชาติ สามารถช่วยรักษาอาการท้องผูกได้ ซึ่งอาการท้องผูก มีลักษณะที่สามารถสังเกตุได้ ดังนี้

 • ในหนึ่งสัปดาห์มีการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้ง
 • ลักษณะของอุจจาระ แข็ง เป็นก้อง และ แห้ง
 • มีอาการถ่ายอุจจาระเหมือนถ่ายอุจจาระไม่สุด ต้องใช้แรงเบ่ง
 • มีอาการปวดท้องแบบอืดๆ

สาเหตุของอาการท้องผูก

อาการท้องผูกนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ทีี่นิยมรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารน้อย เช่น แป้ง เนื้อสัตว์ และขนมหวาน เป็นต้น คนที่ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ ดื่มน้ำน้อย ออกกำลังกายน้อย อยู่ในภาวะเครียด เป็นสาเหตุของการเกิดอาการท้องผูกทั้งหมด

ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องผูก

ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ท้องผู้ คือ พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยรายละเอียด ดังนี้

 • การอั้นอุจจาระบ่อยๆ
 • การกินอาหารที่มีกากใยอาหารน้อย
 • ไม่เคลื่อนไหวร่างกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อย
 • น้ำหนักตัวมากเกินไป หรือ น้ำหนักตัวน้อยเกินไป
 • ดื่มน้ำน้อยเกินไป
 • มีภาวะเครียด มีปัญหาทางด้านจิตใจ
 • เกิดภาวะสูงอายุ

ท้องผูก เมื่อเป็นแล้วคงไม่สบายท้อง ความรู้เกี่ยวกับ พืชสมุนไพร ประเภท ยาถ่าย ยาระบาย   สามารถใช้ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ไม่ควรใช้เป็นระยะเวลานาน ๆ อึดอัดจังเลยใครมีอาหารแก้ท้องผูก มีสมุนไพรช่วยระบายท้อง บอกกันบ้าง ท้องผูกบ่อยๆ ช่วยเพิ่มกากใยในระบบขับถ่าย ช่วยระบายแก้ท้องผูก ช่วยลดความอ้วน ลดพุง แขนใหญ่ ขาใหญ่ รูปร่างไม่กระชับ. ลดไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกาย เผาผลาญไขมัน

สมุนไพรสรรคุณเป็นยาระบาย คือ พืชที่มีสรรพคุณทำให้กระตุ้นการขับถ่าย เป็นยาระบายอ่อนๆ ไม่ถึงขั้นทำให้ท้องเสีย ลักษณะของสมุนไพรที่เป็นยาระบาย จะมียางที่ผล มีกากใยอาหารสูง และ มีรสเปรี้ยว รวมถึงมีฤทธิ์เผ็ดร้อน เป็นต้น การขับถ่ายเป็นการดูแลสุขภาพที่ดี เป็นการขับของเสียออกจากร่างกาย หากเราไม่ขับถ่ายจะทำให้เกิดการสะสมของเสียในร่างกาย เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอีกหลายโรค

สรรพคุณของสมุนไพรแยกตามสรรพคุณด้านต่างๆ

สมุนไพรช่วยขับถ่าย แก้ปัญหาท้องผูก พืชที่มีสรรพคุณเป็นยาระบาย กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ เพื่อลดการดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย ทำให้อุจจาระอ่อนตัวลง การขัยถ่ายสำคัญต่อสุขภาพ


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove