สมุนไพรลดไขมันในเลือด พืชช่วยลดคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ


สมุนไพรช่วยลดไขมันในเลือด พืชที่ทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลง ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้สุขภาพเลือดดี สามารถไหลเวียนได้ดี ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สมุนไพร สมุนไพรไทย

โรคไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ต่ำ โรคตับ เป็นต้น แนวทางการรักษาโรคไขมันในโลหิตสูงที่ดีที่สุด คือ การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ ในความรู้ด้านสมุนไพรไทย  มีสมุนไพรหลายชนิดสามารถลดไขมันในเลือดได้

ความรู้ด้านสมุนไพร มีพืชที่มีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย สมุนไพร พืชพื้นบ้านที่ลดไขมันในเลือด สามารถป้องกันโรคต่างๆที่อันตรายได้หลายโรค สมุนไพรช่วยลดคเลสเตอรัล มีดังนี้

มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพร สมุนไพรให้ความหวานหญ้าหวาน ตะขบ สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของตะขบตะขบ
คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพร ต้นผงชูรสผักไชยา
เก๋ากี้ สมุนไพร โกจิเบอร์รี่ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ ลูกสมอไทย สมอไทย ราชาสมุนไพร สมุนไพรไทยสมอไทย
ถั่วเขียว ถั่วงอก ธัญพืช สมุนไพรถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพร หญ้าเทวดา สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
อะโวคาโด ผลไม้ สมุนไพร สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด แห้ว ต้นแห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรแห้ว
ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพร สรรพคุณใบย่านางย่านาง
กระถิน สรรพคุณของกระถิน ประโยชน์ของกระถิน สมุนไพรกระถิน รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม ผักสมุนไพร ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพร ใบหม่อนหม่อน อบเชย สมุนไพร สมุนไพรในครัว ต้นอบเชยอบเชย
แก้วมังกร ผลไม้ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร พริก สมุนไพร สรรพคุณของพริก ประโยชน์ของพริกพริก
ถั่วเหลือง สมุนไพร พืชตระกลูถั่ว ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง ถั่วเขียว สมุนไพร สรรพคุณถั่วเขียว ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
กระเทียม สมุนไพร สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม เสาวรส สมุนไพร ผลไม้ ประโยชน์ของเสาวรสเสาวรส
ขนุน สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณของขนุนขนุน แครอท สมุนไพร สรรพคุณของแครอท ประโยชน์ของแครอทแครอท
ผักโขม สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของผักโขม ผักโขม ขิง สมุนไพร พืชสวนครัว สรรพคุณของขิง ขิง
ชะพลู สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชล้มลุกชะพลู คำฝอย ดอกคำฝอย สมุนไพร สรรพคุณของดอกคำฝอยดอกคำฝอย
เห็ดหอม สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง ประโยชน์ของถั่วแดง สมุนไพรถั่วแดง
ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรไทยขมิ้น กุยช่าย สมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
มะเขือพวง สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง ตำลึง สมุนไพร สมุนไพรไทย ผักสวนครัวตำลึง
ดีปลี สมุนไพร สรรพคุณของดีปลี ประโยชน์ของดีปลีดีปลี งาดำ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรงาดำ
หอมหัวใหญ่ สมุนไพร สมุนไพรไทย พืชสมุนไพรหอมหัวใหญ่ บัวหลวง สมุนไพร ต้นบัว ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
ฟักเขียว สมุนไพร พืชสวนครัว ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว ถั่งเช่า สมุนไพร สมุนไพรเพิ่มสมรรถาพทางเพศ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
ปอผี สมุนไพร ผักกระเดียง สรรพคุณของปอผีปอผี เดือย ลูกเดือย สมุนไพร ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย
ส้มแขก สมุนไพร สรรพคุณของส้มแขก ประโยชน์ของส้มแขกส้มแขก กระเพรา สสมุนไพร ผักสวนครัว ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา
กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง ชะมวง สมุนไพร สรรพคุณของชะมวง ประโยชน์ของชะมวง ชะมวง

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งหมายถึงระดับโคเลสเตอรอล หรือ ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ในร่างกาย โดยภาวะไขมันในเลือดสูง จะส่งผลให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ หรือ อุดตันได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันในเลือด

ไขมันในเลือดของเรามี 2 ประเภท คือ ไตรกลีเซอร์ไลด์ และ คอเรสเตอรัล ซึ่งรายละเอียดของไขมันทั้งสองประเภท มีดังนี้

 • ไตรกลีเซอร์ไลด์ คือ ไขมันส่วนที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง จากแป้ง น้ำตาล แอลกอฮอล์ และ อาหารบางอย่างที่รับประทาน ไตรกลีเซอร์ไลด์ สามารถทำให้หลอดเลือดอุดตันได้
 • คอเลสเตอรอล คือ ไขมันส่วนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้ส่วนหนึ่ง และ เกิดจากอาหารที่รับประทานอีกส่วนหนึ่ง เป็นอาหารจำพวก ไข่แดง ปลาหมึก หอยนางรม เครื่องในสัตว์ นม และ เนย เป็นต้น และ คอเรสเตอร์รัล สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ แอล ดี แอลโคเลสเตอรอล ( LDL ) และ เอช ดี แอลโคเลสรอล ( HDL )

สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง

สำหรับสาเหตุของโรคไขมันในโลหิตสูง มีปัจจัยการเกิดโรคจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ส่งผลต่อการสะสมของไขมันเป็นหลัก สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดไขมันในโลหิตสูง ได้ดังนี้

 • ภาวะน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตราฐาน
 • ภาวะการขาดการออกกำลังกาย
 • การดื่มสุรา
 • การสูบบุหรี่
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • ภาวะจากการเกิดโรค หรือ การใช้ยาบางชนิด
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ภาวะไขมันในเลือดสูง ในคนไทยทั้งชายและหญิงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรง สมุนไพรที่ใช้ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค์ กรมแพทย์แผนไทยฯ เผยสมุนไพรหลายชนิดลดไขมันในเลือดได้ ชู “กระเจี๊ยบแดง – ขมิ้นชัน – ขิง” ตัวท็อป กินได้ทุกวัน แนะกินแบบหมุนเวียนหลากหลาย ชาทุกชนิดนั้นล้วนแต่มีประโยชน์ในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดสรรพคุณสมุนไพรด้านอื่นๆ

แนวทางการปฏิบัติตนของผู้มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง

 • ควบคุมอาหาร โดยรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงของทอด งดอาหารที่มีไขมันสูง ควรรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกมื้ออาหาร
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ เป็นต้น ซึ่งควรออกกำลังกายน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งหนึ่งประมาณ 45 นาที
 • เลิกสูบบุหรี่
 • พยายามขยับตัวบ่อยๆ ไม่ควรอยู่ในอริยาบถใดนานๆ
 • ผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ
 • หมั่นตรวจเช็คระดับไขมันในเลือดเป็นระยะๆ

สมุนไพรอื่นๆแบ่งตามสรรพคุณการรักษาโรค

สมุนไพรลดไขมันในเลือด พืชสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่ทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลง ทำให้ร่างกายแข็งแรง สมุนไพรลดคอเลสเตอรอล สมุนไพรลดไตรกลีเซอรไลด์ รักษาโรคร้ายได้ด้วยสมุนไพรไทย


ขายถุงกระสอบ ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง ขายถุงสายรุ้ง
ขายถุงกระสอบ ย้ายหอ ย้ายบ้าน ถุงกระสอบใส่ของ ราคาโรงงาน
ติดต่อ ทรัพย์ทวี Line Id : nongnlove