สมุนไพรลดไขมันในเลือด พืชช่วยลดคอเลสเตอรอล ป้องกันโรคหัวใจ

สมุนไพรช่วยลดไขมันในเลือด พืชที่ทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลง ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำให้สุขภาพเลือดดี สามารถไหลเวียนได้ดี ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด สมุนไพรลดคอเรสเตอรัล

โรคไขมันในเลือดสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ต่ำ โรคตับ เป็นต้น แนวทางการรักษาโรคไขมันในโลหิตสูงที่ดีที่สุด คือ การปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำ ในความรู้ด้านสมุนไพรไทย  มีสมุนไพรหลายชนิดสามารถลดไขมันในเลือดได้

ความรู้ด้านสมุนไพร มีพืชที่มีสรรพคุณลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย สมุนไพร พืชพื้นบ้านที่ลดไขมันในเลือด สามารถป้องกันโรคต่างๆที่อันตรายได้หลายโรค สมุนไพรช่วยลดคเลสเตอรัล มีดังนี้

ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ ชมจันทร์ มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
มะรุม สมุนไพร สรรพคุณของมะรุม มะรุม ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรบำรุงผิว ขมิ้น
มะเฟือง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง มังคุด ผลไม้ สมุนไพร ลดไขมันในเส้นเลือด มังคุด
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลหญ้าหวาน ตะขบ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของตะขบตะขบ
คาเคา โกโก้ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลคาเคา คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลผักไชยา
เก๋ากี้ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลสมอไทย
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลถั่วเขียว หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง
ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
อะโวคาโด สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด แห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลแห้ว
ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลย่านาง
กระถิน สรรพคุณของกระถิน สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลกระถิน รากสามสิบ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลหม่อน อบเชย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ต้นอบเชยอบเชย
แก้วมังกร สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร พริก สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของพริกพริก
ถั่วเหลือง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
กระเทียม สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม เสาวรส กระทกรกฝรั่ง ผลไม้ สมุนไพร เสาวรส
ขนุน สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของขนุนขนุน แครอท สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของแครอทแครอท
ผักโขม สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของผักโขม ผักโขม ขิง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของขิง ขิง
ชะพลู สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล พืชล้มลุกชะพลู คำฝอย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของดอกคำฝอยดอกคำฝอย
เห็ดหอม สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลถั่วแดง
ขมิ้น สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัลขมิ้น กุยช่าย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
มะเขือพวง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง ตำลึง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ผักสวนครัวตำลึง
ดีปลี สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของดีปลีดีปลี งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ งาดำ
หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่ บัวหลวง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
ฟักเขียว สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว ถั่งเช่า สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
ปอผี ผักกระเดียง สมุนไพร ผักกระเดียง ปอผี เดือย สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย
ส้มแขก สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของส้มแขกส้มแขก กระเพรา สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา
กระเจี๊ยบแดง สมุนไพรลดไขมัน สมุนไพรลดคอเลสเตอรัล สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณของชะมวง ชะมวง ใบชะมวง สมุนไพร ชะมวง

ภาวะไขมันในเลือดสูง คือ ภาวะระดับไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งหมายถึงระดับโคเลสเตอรอล หรือ ระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ในร่างกาย โดยภาวะไขมันในเลือดสูง จะส่งผลให้หลอดเลือดแข็ง ตีบ หรือ อุดตันได้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันในเลือด

ไขมันในเลือดของเรามี 2 ประเภท คือ ไตรกลีเซอร์ไลด์ และ คอเรสเตอรัล ซึ่งรายละเอียดของไขมันทั้งสองประเภท มีดังนี้

 • ไตรกลีเซอร์ไลด์ คือ ไขมันส่วนที่ร่างกายสร้างขึ้นเอง จากแป้ง น้ำตาล แอลกอฮอล์ และ อาหารบางอย่างที่รับประทาน ไตรกลีเซอร์ไลด์ สามารถทำให้หลอดเลือดอุดตันได้
 • คอเลสเตอรอล คือ ไขมันส่วนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองได้ส่วนหนึ่ง และ เกิดจากอาหารที่รับประทานอีกส่วนหนึ่ง เป็นอาหารจำพวก ไข่แดง ปลาหมึก หอยนางรม เครื่องในสัตว์ นม และ เนย เป็นต้น และ คอเรสเตอร์รัล สามารถแบ่งได้ 2 ชนิด คือ แอล ดี แอลโคเลสเตอรอล ( LDL ) และ เอช ดี แอลโคเลสรอล ( HDL )

สาเหตุของภาวะไขมันในเลือดสูง

สำหรับสาเหตุของโรคไขมันในโลหิตสูง มีปัจจัยการเกิดโรคจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ส่งผลต่อการสะสมของไขมันเป็นหลัก สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดไขมันในโลหิตสูง ได้ดังนี้

 • ภาวะน้ำหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตราฐาน
 • ภาวะการขาดการออกกำลังกาย
 • การดื่มสุรา
 • การสูบบุหรี่
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง
 • ภาวะจากการเกิดโรค หรือ การใช้ยาบางชนิด
 • การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ภาวะไขมันในเลือดสูง ในคนไทยทั้งชายและหญิงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรง สมุนไพรที่ใช้ลดไขมันในเส้นเลือด ลดคลอเรสเตอรอลและไตรกลีเซอไรค์ กรมแพทย์แผนไทยฯ เผยสมุนไพรหลายชนิดลดไขมันในเลือดได้ ชู “กระเจี๊ยบแดง – ขมิ้นชัน – ขิง” ตัวท็อป กินได้ทุกวัน แนะกินแบบหมุนเวียนหลากหลาย ชาทุกชนิดนั้นล้วนแต่มีประโยชน์ในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดสรรพคุณสมุนไพรด้านอื่นๆ

แนวทางการปฏิบัติตนของผู้มีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูง

 • ควบคุมอาหาร โดยรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงของทอด งดอาหารที่มีไขมันสูง ควรรับประทานผักและผลไม้เป็นประจำทุกมื้ออาหาร
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปรกติ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำ เป็นต้น ซึ่งควรออกกำลังกายน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งหนึ่งประมาณ 45 นาที
 • เลิกสูบบุหรี่
 • พยายามขยับตัวบ่อยๆ ไม่ควรอยู่ในอริยาบถใดนานๆ
 • ผ่อนคลายลดความเครียดต่างๆ
 • หมั่นตรวจเช็คระดับไขมันในเลือดเป็นระยะๆ

สมุนไพรลดไขมันในเลือด พืชสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่ทำให้ระดับไขมันในเลือดลดลง ทำให้ร่างกายแข็งแรง สมุนไพรลดคอเลสเตอรอล สมุนไพรลดไตรกลีเซอรไลด์ รักษาโรคร้ายด้วยสมุนไพรไทย

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก