สมุนไพรช่วยบำรุงสมอง พืชที่มีประโยชน์ต่อระบบสมองและความจำ

สมุนไพรบำรุงสมอง พืชที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดี ลดความเสื่อมของสมอง ดูแลสมองให้ดีด้วยวิธีธรรมชาติ ประโยชน์ สรรพคุณและโทษ

สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ

สมุนไพรบำรุงสมอง และ สมุนไพรบำรุงความจำ พืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงสมอง บำรุงระบบประสาท ป้องกันสมองเสื่อม กินอะไรช่วยความจำดี เกี่ยวกับการบำรุงเลือดไปเลื้องสมอง และ ป้องกันความเสือมของเซลล์ร่างกาย ตามตำราทางสมุนไพร มีพืืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณมีประโยชน์ต่อสมอง ซึงโรคเกี่ยวกับสมองมักเกิดจากเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง สุขภาพของหลอดเลือดที่สมอง รวมถึงการบำรุงร่างกายไม่ให้เสื่อมตามวัย สมุนไพรมีอะไรบ้างที่มีลักษณะดังกล่าว

เราได้รวมความรู้ด้านสมุนไพร ที่กล่าวถึงสมุนไพรบำรุงสมอง ว่าต้องใช้สมุนไพรอะไรบ้าง ทำให้บำรุงสมอง ช่วยความจำดี ช่วยสมองเสื่อม บำรุงระบบประสาท ข้อมูลสมุนไพรบำรุงสมอง ลักษณะของสมุนไพร สรรพคุณ คุณค่าทางอาหาร และ โทษ รายละเอียดของสมุนไพรต่างๆ มีดังนี้

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร ส้มโอ
อัญชัน สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน มังคุด ผลไม้ สมุนไพร บำรุงสมอง มังคุด
ผักโขม สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของผักโขม ผักโขม กระเทียม สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำหญ้าหวาน ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ลูกยอ
คำฝอย ดอกคำฝอย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำดอกคำฝอย คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำผักไชยา
คาเคา โกโก้ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำตังกุย
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำถั่วเขียว เก๋ากี้ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก อะโวคาโด สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด
ตรีผลา สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของตรีผลาตรีผลา ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำย่านาง ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำชุมเห็ดเทศ
จำปูน ต้นจำปูน สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำจำปูน รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำหม่อน
หมามุ่ย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศหมามุ้ย ชะคราม ใบชะคราม สรรพคุณของชะคราม ประโยชน์ของชะครามชะคราม
แก้วมังกร สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร ถั่วเขียว สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ผักแพว มินต์เวียดนาม สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำผักแพรว บัวบก สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
ซ่อนกลิ่น สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น ยี่หร่า สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของยี่หร่ายี่หร่า
แครอท สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของแครอทแครอท จำปา สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของจำปาจำปา
เห็ดหอม สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำถั่วแดง
มะเขือพวง สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง มะเขือเทศ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
กวาวเครือขาว สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของกวาวเครือกวาวเครือขาว บัวหลวง สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
หอมแดง สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง ฟักเขียว สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
ถั่งเช่า สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า กระดังงา สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของกระดังงากระดังงา
เดือย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย โหราเดือยไก่ สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ประโยชน์ของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ชะมดต้น สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สมุนไพรไทยชะมดต้น หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
มะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ งาดำ
ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ ชมจันทร์ สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ ต้นมะพร้าว มะพร้าว
กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ พืชสมนุไพรกระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้
หญ้าคา สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำ สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย สมุนไพรบำรุงสมอง สมุนไพรบำรุงความจำคื่นฉ่าย

ความรู้เกี่ยวกับสมอง

สมอง คือ อวัยวะสำคัญของสิ่งมีชิวิตเป็นส่วนกลางของระบบประสาท หากกล่าวถึง สมอง คยส่วนใหญ่จะหมายถุง ระบบประสาทบริเวณหัว หน้าที่ของสมอง คือ ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหว การแสดงพฤติกรรม และ ภาวะธำรงดุล เช่น การเต้นของหัวใจ  ความดันโลหิต สมดุลของเหลวในร่างกาย และ อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น นอกจากนั้นสมองยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ อารมณ์ ความจำ และ การเคลื่อนไหวร่างกาย

ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท

ระบบประสาท มีหน้าที่ในการออกคำสั่งการทำงานของกล้ามเนื้อ และ ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เป็นจุดประมวลข้อมูลที่รับมาจากประสาทสัมผัสต่างๆ ระบบประสาทจึงเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว สมองและระบบประสาทจะเป็นอวัยวะที่ทำงานร่วมกัน

สมองและระบบประสาทมีความสำคัญต่อร่างกาย ความรู้สึกนึกคิดและการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ใช้ประบบสมองและระบบประสาทที่ำงานร่วมกันเป็นสำคัญ หากระบบประสาทและสมอง มีปัญหาจึงส่งผลกระทบต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์โดยตรง การบำรุงสมองและบำรุงระบบประสาท ให้ทำงานได้อย่างปรกติจึงเป็นสิ่งที่ห้ามมองข้าม

การบำรุงสมองด้วยอาหาร 

เมื่ออายุมากขึ้น การเรียนรู้มักลดลง ผู้สูงอายุหลายๆท่าน อาจมีอาการหลงๆ ลืมๆ หรือบางคนก็ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ สุดยอดอาหารบำรุงสมอง ช่วยเพิ่มความสามารถในการจำ ได้แก่ บลูเบอรี่ สตรอว์เบอรี เชอรี สมุนไพรเหล่านี้จะช่วยเสริมสุขภาพสมอง พืชสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเสื่อม มีอะไรบ้าง

ลักษณะอาหารทีมีประโยชน์ต่อสมอง

อาหารประเภทใดบ้างที่มีประโยชน์ช่วยบำรุงสมอง อาหารบํารุงสมองและความจํา คือ อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โอเมก้า3 วิตามินบี1 วิตามินบี12 แต่สมองสมองต้องการสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพื่อให้การทำงานของระบบสมอง ราบรื่นไม่ผิดปรกติ รายละเอียดมี ดังนี้

 • คาร์โบไฮเดรต คารฺโบไฮเดรตเป็นแหล่งของพลังงาน มีความสำคัญต่อการทำงานของสมอง
 • โอเมก้า 3 โอเมก้า3 มีความสำคัญกับระบบสมอง เป็นสารอาหารจากปลาน้ำลึก เช่น ปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน และปลาทู กรดไขมันของปลาน้ำลึก ช่วยสร้างและดูแลเซลส์ประสาทของสมองให้แข็งแรง มีความสำคัญต่อการพัฒนาและบำรุงสมองอาหารบํารุงสมอง
 • วิตามินบี 1 วิตามินบี 1 ช่วยให้สมองแข็งแรง ซึ่งแหล่งสารอาหารสำคัญที่มีวิตามินบี1 เช่น ถั่ว งา ข้าวโพด รวมถึงนมสดและผลไม้ ซึ่งอาหารเหล่านี้ ช่วยกระตุ้นและผลิตสารเคมี ที่มีความจำเป็นต่อสมอง
 • วิตามินบี 12 วิตามินบี12 ช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง และช่วยบำรุงเนื้อเยื่อประสาท  พบในอาหารประเภท เนื้อสัตว์ เนื้อปลา และนมสด การขาดวิตามินบี 12 ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้
 • วิตามินซี วิตามินอี และเบตาแคโรทีน ซึ่งวิตามินและสารเหล่านี้ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องเยื่อสมองเสื่อม ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ พบในอาหารประเภทผัก ผลไม้ ธัญพืชและถั่วต่าง ๆ

การดูแลร่างกายเพื่อบำรุงสมอง

 1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที ส่งผลดีต่อระบบสมอง ทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง การออกกำลังกายทำให้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายแข็งแรง
 2. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สารอาหารที่สมองต้องการ คือ คาร์โบไฮเรต โอเมก้า3 วิตามินบี1 วิตามนบี12 วิตามินซี วิตามินอี และสารเบต้าแคดรทีน แต่ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ให้มีสารอาหารอะไรที่เข้าสู่ร่างกายมากเกินไป
 3. หลีกเลี้ยงการทานอาหารที่มีพิษต่อร่างกาย เช่น ไขมัน ของหมักดอง ของไหม้ หรืออาหารที่ทำให้อ้วนหรือเป็นเบาหวาน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆมากมาย
 4. ดูแลตัวเอง ให้มีน้ำหนักตัวในเกณฑ์ปรกติ ไม่ให้น้ำหนักเกินหรือขาด
 5. พักผ่อนให้เพียงพอ โดยปรกติร่างกายของมนุษย์ต้องการการนอน 8 ชั่วโมงต่อวัน การขาดนอนทำให้ระบบประสาททำงานผิดปรกติ
 6. ผ่อนคลาย ความเคลียดทำให้สุขภาพทางร่างกายและจิตใจไม่สมบูรณ์ การฝึกทำสมาธิ ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย
 7. ทำกิจกรรมที่ใช้ความคิด เช่น เล่นหมากรุก เล่นเกมส์ปริศนาอักษรไขว้ ต่อจิ๊กซอว์ กิจกรรมเหล่านี้ ช่วยผ่อนคลายและยังกระตุ้นการทำงานของสมองเป็นอย่างดี
 8. หลีกเลี่ยงการอยู่ใสสภาพแวดล้อมหรือกิจกรมที่มีโอกาสเกิดอุบัตติเหตุ การกระแทก กระทบกระเทือน ต่อศีรษะได้

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก