สมุนไพรสำหรับเหงือกและฟัน พืชอะไรบ้างช่วยดูแลสุขภาพช่องปาก

สมุนไพรสรรพคุณดูแลช่องปาก สรรพคุณต้านเชื้อแบคทีเรีย มีแคลเซี่ยมสูง มีกลิ่นหอม ลดอาการอักเสบ รักษาแผล พืชต่างๆมีประโยชน์กับเหงือกและฟัน สุขภาพช่องปากจากธรรมชาติ

สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลเหงือก สมุนไพรดูแลฟัน

ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทย การรักษาโรคต่างๆที่เกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งประกอบด้วย เหงือก ลิ้น และ ฟัน การดูแลและรักษาโรคเกี่ยวกับช่องปากในตำราทางแพทย์สมุนไพร มีการใช้พืชหลายชนิด  สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลเหงือก และ สมุนไพรดูแลฟัน พืชสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณในการต้านเชื้อแบคทีเรีย มีแคลเซี่ยม มีกลิ่นหอม และ รักษาอาการอักเสบต่างๆ มีอะไรบ้าง สุขภาพในช่องปาก มีความสำคัญกับการดำรงค์ชีวิตสูง

เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยดูแลช่องปาก รักษาโรคเหงือก โรคลิ้น และ บำรุงฟัน มีข้อมูลต่างๆมากมาย เช่น ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณของสมุนไพร และ โทษ มีดังนี้

มังคุด ผลไม้ สมุนไพร บำรุงเหงือกและฟัน มังคุด ตำลึง สมุนไพร ผักพื้นบ้าน ตำลึง
มะลิ ดอกไม้ สมุยไพร สรรพคุณของมะลิ มะลิ กระทือ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของกระทือ กระทือ
สับปะรด ผลไม้ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สับปะรด มะเฟือง ผลไม้ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน มะเฟือง
เก๋ากี้ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของโกจิเบอร์รี่เก๋ากี้ โกจิเบอร์รี่ ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันสมอไทย
ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันยางนา ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันถั่วเขียว
ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันชุมเห็ดเทศ มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก
มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันมะขามป้อม ผักชี สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของผักชีผักชี
แห้ว สรรพคุณของแห้ว สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันแห้ว ย่านาง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณใบย่านางย่านาง
ขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันหญ้าขัด เผือก ต้นเผือก ประโยชน์ของเผือก สรรพคุณของเผือกเผือก
โหระพา ต้นโหระพา ใบโหระพา สรรพคุณของโหระพาโหระพา แก้วมังกร สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันหม่อน อบเชย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ต้นอบเชยอบเชย
ผักแพว มินต์เวียดนาม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันผักแพว
ดาวเรื่อง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรือง ดาวเรือง
ถั่วเขียว สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
กระท้อน สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของกระท้อนกระท้อน
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
ข่อย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของข่อยข่อย
แครอท สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของแครอทแครอท
ผักคะน้า สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันถั่วแดง
มะเขือเทศ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
มะเขือพวง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
กุยช่าย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
บัวหลวง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
อ้อย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
หอมแดง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง
ข่า สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของข่าข่า
ดีปลี สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
มะกรูด สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของมะกรูดมะกรูด
เงาะ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของเงาะเงาะ
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ผักกระเฉด ผัก สมุนไพร สรรพคุณของกระเฉด ผักกระเฉด
งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ งาดำ
มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้มโด่ไม่รู้ล้ม
มะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ
กระชาย ขิงจีน โสมไทย สมุนไพร กระชาย
สะเดา พืชพื้นบ้าน สรรพคุณสะเดา สะเดา
ฝรั่ง สมุนไพร ผลไม้ สรรพคุณฝรั่งฝรั่ง
ชะพลู สมุนไพร สรรพคุณของชะพลู ชะพลู
ส้มโอ ผลไม้ สมุนไพร ส้มโอ
สะระแหน่ มินต์ สมุนไพร สรรพคุณของสะระแหน่ สะระแหน่
กานพลู สมุนไพร สรรพคุณของกานพลู กานพลู
เสาวรส สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ประโยชน์ของเสาวรสเสาวรส
ขิง สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของขิง ขิง
ชะอม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพุคณของชะอม ชะอม
ตำลึง ผักสวนครัว สมุนไพร ตำลึง
แคนา แคป่า สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันแคนา
กระเทียม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ลูกยอ
สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน ต้นมะพร้าว มะพร้าว
อินทนิน สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล
พริกไทย สรรพคุณของพริกไทย สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน พริกไทย
ผักโขม สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน สรรพคุณของผักโขม ผักโขม
มะระ สรรพคุณของมะระ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟัน มะระ
คาเคา โกโก้ สมุนไพรดูแลช่องปาก สมุนไพรดูแลฟันคาเคา

เหงือกบวม เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพปากและฟันที่พบได้บ่อย ที่สำคัญ เป็นอาการที่บ่งบอกได้ว่าสุขภาพช่องปากและฟัน กำลังมีปัญหา แบคทีเรียในช่องปากจะทำให้ร่างกายเกิดโรคร้ายต่างๆ อีกมากมาย การทำความสะอาดช่องปากและฟันเป็นวิธีง่ายๆ ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเป็นพิเศษ เผยวิธีรักษาโรคเหงือกอักเสบ แก้เหงือกบวม ดูแลช่องปากด้วยสมุนไพร

ปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก การดูแลสุขอนามัยในช่องปากอย่างเหมาะสม จะช่วยให้การดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันราบรื่น ไม่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงในช่องปาก คุณควรจะปฏิบัติดังนี้

สุขภาพปากและฟัน

สุขภาพปากและฟันที่ดี ต้องมีลักษณะประกอบด้วย ฟันที่สะอาดไม่มีเศษอาหารติดตามฟันและซอกฟัน เหงือกเป็นสีชมพู ไม่มีอาการเจ็บ และ ไม่มีเลือดออกเวลาแปรงฟันหรือขัดฟัน และที่สำคัญต้องไม่มีกลิ่นปาก การดูแลสุขภาพในช่องปาก นั้นกุญแจสำคัญ คือ การลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก และ โรคต่างๆ ที่เกิดกับเหงือกและฟัน

การรักษาสุขภาพปากและฟัน

สำหรับสุขภาพปากและฟัน นั้นการดูปลฟันให้แข็งแรงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องดูแลเหงือกรวมถึงอวัยวะต่างๆที่อยู่ในช่องปาก ด้วย ทั้ง ลิ้น กระพุ้งแก้ม ระบบน้ำลาย เป็นต้น หากมีสุขภาพในช่องปากที่ดีจะช่วยให้คุณรับประทานอาหารได้สะดวก พูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ

การดูแลช่องปาก ด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่เกิกในช่องปากได้มาก เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่สุด ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อฟันผุ โรคเหงือก และ ปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก โดยข้อควรปฏิบัติต่อการดูแลช่องปาก มีดังนี้

  • ให้แปรงฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและก่อนนอน และ ให้ใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย
  • ลดการกินอาหารว่างระหว่างมื้ออาหาร จะช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก
  • ให้ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์
  • ใช้ยาบวนปากที่มีฟลูออไรด์

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก