สมุนไพรบำรุงเลือด ช่วยการไหลเวียนของโลหิต ธาตุเหล็กสูง

สมุนไพรบำรุงเลือด พืชกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ดูแลสุขภาพเลือด สมุนไพรมีแคลเซียม ธาตุเหล็ก วิตามินซีสูง สมุนไพรมีอะไรบ้าง บำรุงโลหิต สมุนไพรรักษาเลือด

สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลสุขภาพเลือด

ระบบไหลเวียนของโลหิต มีความสำคัญต่อสุขภาพ เนื่องจากเลือดจะมีออกซิเจนที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ช่วยขับถ่ายของเสีย และ ใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคในร่างกาย เราทุกคนจึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาเลือดให้มีคุณภาพที่สุด  ภาวะเลือดไม่ดี มีหลายลักษณะ เช่น โลหิตจาง เลืิอดมีไขมันสูง เลือดมีไตรกีเซอร์ไลด์สูง ซึ่งระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดี ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพต่างๆมากมาย  ในทางการแพทย์มีการใช้สมุนไพรช่วยรักษาอาการต่างๆเกี่ยวกับเลือดได้

ข้อมูลสมุนไพรเกี่ยวกับการบำรุงเลือด ช่วยการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย และ ต้านการจับตัวของลิ่มเลือด ในตำราสมุนไพรไทย มีพืชหลายตัวที่สามารถใช้บำรุงเลือดได้ ซึ่งลักษณะของพืชที่มีประโยชน์ต่อเลือด คือ เป็นพืชที่มีสีแดง และ มีฤทธิ์ร้อนเล็กน้อย และที่สำคัญต้องมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการบำรุงเลือด เช่น โฟลิกแอซิด วิตามินบี1 วิตามินบี12 วิตามินบี6 ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแคลเซียม และธาตุเหล็ก

สมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ต่อระบบเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เราได้รวบรวมพืชที่สำคัญสามารถบำรุงเลือดได้ ซึ่งกล่าวถึง ข้อมูลทั่วไป ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและโทษ มีรายละเอียด ดังนี้

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพร สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ตำลึง สมุนไพร ผักพื้นบ้าน ตำลึง
อินทนิน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล อัญชัน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน
หญ้าหวาน สตีเวีย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดหญ้าหวาน ตะขบ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของตะขบตะขบ
คะน้าเม็กซิกัน ผักไชยา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดผักไชยา ลูกใต้ใบ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของลูกใต้ใบ ลูกใต้ใบ
คาเคา โกโก้ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดคาเคา โกฐเชียง สรรพคุณของตังกุย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดตังกุย
ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดยางนา ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดถั่วเขียว
หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณหญ้าเทวดาหญ้าปักกิ่ง อะโวคาโด สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของอะโวคาโดอะโวคาโด
ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดสมอไทย ตรีผลา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของตรีผลาตรีผลา
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก กระวาน ใบกระวาน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดกระวาน
แมงลัก เมล็ดแมงลัก สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดแมงลัก ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดย่านาง
ชุมเห็ดเทศ ต้นชุมเห็ดเทศ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดชุมเห็ดเทศ ต้นกระเจีียว ดอกกระเจียว สรรพคุณของกระเจียว ประโยชน์ของกระเจียวกระเจียว
ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว ผักชี ผักสวนครัว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดผักชี
แห้ว ต้นแห้ว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดแห้ว กระถิน สรรพคุณของกระถิน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดกระถิน
รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม
สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด คื่นฉ่าย สมุนไพรคื่นฉ่าย หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดหม่อน
อบเชย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ต้นอบเชยอบเชย ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
แก้วมังกร สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของแก้วมังกร แก้วมังกร กัญชง ต้นกัญชง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดกัญชง
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
ผักแพว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของผักแพวผักแพว
บัวบก สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
พริก สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของพริกพริก
ต้นชิงชัน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของชิงชันต้นชิงชัน
ดาวเรื่อง สมุนไพร สรรพคุณของดาวเรือง ดาวเรือง
ถั่วเขียว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ถั่วเหลือง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของถั่วเหลืองถั่วเหลือง
จำปา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของจำปาจำปา
เห็ดหอม สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของเห็ดหอมเห็ดหอม
ผักคะน้า สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของผักคะน้าผักคะน้า
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
กวาวเครือขาว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของกวาวเครือกวาวเครือขาว
กุยช่าย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
ขนุน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของขนุนขนุน
แครอท สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของแครอทแครอท
ข่า สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของข่าข่า
ถั่วแดง ถั่วแดงหลวง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดถั่วแดง
มะเขือเทศ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
มะเขือพวง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
บัวหลวง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
อ้อย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
ฟักเขียว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
หอมแดง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของหอมแดงหอมหัวแดง
กระดังงา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของกระดังงากระดังงา
มะกรูด ใบมะกรูด สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดมะกรูด
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
ถั่งเช่า สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ทำให้หำแข็งนานถั่งเช่า
บอระเพ็ด สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของบอระเพ็ดบอระเพ็ด
มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
เดือย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย
เก๊กฮวย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ขอเก๊กฮวยเก๊กฮวย
บุก สรรพคุณของบุก สมุนไพร บุก
ส้มแขก สมุนไพร ส้มแขก
ว่านชักมดลูก สมุนไพร สรรพคุณว่านชักมดลูก ว่านชักมดลูก
งาดำ สมุนไพร สรรพคุณของงาดำ งาดำ
สะเดา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของสะเดาสะเดา
ผักกระเฉด ผัก สมุนไพร สรรพคุณของกระเฉด ผักกระเฉด
ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ ชมจันทร์
ขมิ้น สมุนไพร สมุนไพรบำรุงผิว ขมิ้น
กระเพรา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา
หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
กระชาย ขิงจีน สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด กระชาย
มะรุม สมุนไพร สรรพคุณของมะรุม มะรุม
ชะอม สมุนไพร ชะอม
ตำลึง ผักสวนครัว สมุนไพร ตำลึง
ชะพลู สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด พืชล้มลุกชะพลู
กระเจี๊ยบแดง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง
มะระ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด พืชสวนครัว มะระ
ขิง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของขิง ขิง
กล้วยน้ำว้า สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ประโยชน์ของกล้วยกล้วยน้ำว้า
แคนา แคป่า สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดแคนา
คำฝอย ดอกคำฝอย สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือดดอกคำฝอย
กระเทียม สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด ลูกยอ
หญ้าคา สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
มะเขือยาว สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของมะเขือยาว มะเขือยาว
มะเฟือง สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ผักโขม สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรดูแลเลือด สรรพคุณของผักโขม ผักโขม
สรรพคุณของชะมวง ชะมวง ใบชะมวง สมุนไพร ชะมวง

สมุนไพรที่สามารถบำรุงเลือด จะมีคุณสมบัติพิเศษช่วยกระตุ้นเลือดไปหล่อเลี้ยงตับ ถุงน้ำดี และ กระเพาะอาหารได้ดี อาการเกี่ยวข้องกับพืชที่พบบ่อย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคโลหิตจาง สามารถใช้สมุนไพรช่วยรักษาได้ สมุนไพรบำรุงเลือด สมุนไพรบำรุงโลหิต มีหลายชนิดที่มีส่วนผสมในอาหาร ซึ่งเป็นอาหารที่มีวิตามินซี ธาตุเหล็ก และ แคลเซี่ยมสูง เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ ช่วยการทำงานของเส้นเลือด เกล็ดเลือด ช่วยลดปัญหาการอุดตันของเส้นเลือด ธาตุเหล็กและแคลเซียม ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด ในขณะที่วิตามินซีช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี แพทย์แผนไทยแนะนำว่าการรับประทานผักพื้นบ้านดีที่สุด โดยอาหารที่บำรุงเลือด อาหารที่มีธาตุเหล็กเป็นอาหารที่มีสีแดง เช่น พุทราจีน ถั่วแดง ตังกุย เป็นต้น

ธาตุเหล็ก มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮีโมโกลบิน โดยธาตุเหล็ก สามารถพบได้ในเนื้อสัตว์ ตับ และ ผักใบเขียวเข้ม นอกเหนือจากการเพิ่มธาตุเหล็กลงไปในอาหาร คุณยังสามารถใช้สมุนไพรที่เป็นตัวสนับสนุนสำคัญในการจัดการกับโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก วิตามินซีจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดี

โรคโลหิตจาง คือ โรคหนึ่งที่เกิดจากความผิดปรกติของเลือดโดยตรง เป็นอาการที่เลือดไม่สามารถผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงได้อย่างเพียงพอ ซึ่งเซลล์เม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกาย หากมีภาวะเลือดจากจะทำให้รู้สึกเหนื่อย ผิวหนังซีด และ หายใจลำบาก สำหรับโรคโลหิตจาง สามารถแบ่งประเภทได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย โลหิตจางจากพันธุกรรม และ โลหิตจางจากการดูดซึมผิดปรกติ โดยรายละเอียด ดังนี้

แพทย์แผนไทยแนะว่าการปรับสมดุลของเลือดด้วยอาหาร การกินผักพื้นบ้านดีที่สุด โดยเฉพาะผักที่มีรสชาติครบทั้ง เค็ม จืด หวาน และ เปรี้ยว เช่น ยอดผักปลัง ผักบุ้ง ผักคะน้า ใบย่านาง นอกจากนั้น ควรนอนให้เป็นเวลา และ กินอาหารเช้าทุกมื้อ ในมื้อกลางวันให้กินน้อยลง ส่วนอาหารมื้อเย็นให้กินเบาๆ รวมถึงการออกกำลังกายตอนเช้า เพื่อขับเหงื่อขับและของเสียออกทางปัสสาวะ

นอกจากอาหารช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้ว การออกกำลังกาย เช่น การวิ่ง การปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ หรือ เต้น จะช่วยกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดอย่างมีประสิทธิภาพ

สมุนไพรบำรุงเลือด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ดูแลสุขภาพเลือดด้วยสมุนไพร พืชที่มีแคลเซียม ธาตุเหล็ก และ วิตามินซีสูง สมุนไพรมีอะไรบ้างบำรุงโลหิต สมุนไพรรักษาเลือด

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก