สมุนไพรขับพยาธิ กำจัดพยาธิ ถ่ายพยาธิด้วยธรรมชาติ ทำอย่างไร

สมุนไพรช่วยขับพยาธิ ช่วยถ่ายพยาธิ พืชที่มีฤทธิ์ร้อนและมีความเป็นพิษต่อพยาธิ รักษาอาการของโรคจากพยาธิ แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และ การติดเชื้อในร่างกาย

สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ

ข้อมูลด้านสมุนไพรทีี่สามารถรักษาโรคพยาธิ มีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการขับพยาธิ ซึ่งลักษณะของพืชที่สามารถช่วยขับพยาธิได้จะเป็นพืชที่มีฤทธิ์ร้อนและมีความเป็นพิษต่อพยาธิ

เราได้รวบรวมสมุนไพรที่สามารถใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคพยาธิ ช่วยขับพยาธิ กล่าวถึง ลักษณะของพืช คุณค่าทางโภชนาการ สรรพคุณและ โทษ รายละเอียด ดังนี้

ตะขบ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของตะขบตะขบ ลูกยอ สรรพคุณของลูกยอ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ลูกยอ
ทองพันชั่ง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของทองพันชั่งทองพันชั่ง ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิสมอไทย
ตะลิงปลิง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม
ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิชุมเห็ดเทศ กระวาน ใบกระวาน สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิกระวาน
อบเชย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ต้นอบเชยอบเชย กระถิน สรรพคุณของกระถิน สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิกระถิน
ทุเรียน สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของทุเรียนทุเรียน ต้นเข็ม ต้นเข็มแดง ดอกเข็ม สรรพคุณของต้นเข็มเข็มแดง
มะละกอ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ผลไม้มะละกอ กระชาย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ต้นกระชายกระชาย
มะรุม สมุนไพร สรรพคุณของมะรุม มะรุม ขิง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของขิง ขิง
ทับทิม สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของทับทิมทับทิม กระเพรา สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของกระเพรากระเพรา
เสาวรส กระทกรกฝรั่ง ผลไม้ สมุนไพร เสาวรส ฟักทอง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของฟักทองฟักทอง
มะระ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ พืชสวนครัว มะระ กระเจี๊ยบเขียว สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ พืชสมนุไพรกระเจี๊ยบเขียว
มะพร้าว สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ พืชยืนต้นมะพร้าว แตงกวา สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของแตงกวา แตงกวา
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิหม่อน จำปูน ต้นจำปูน สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิจำปูน
กระเทียม สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม สับปะรด สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
มะขาม สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของมะขามมะขาม บอระเพ็ด สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของบอระเพ็ดบอระเพ็ด
มะนาว สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของมะนาวมะนาว หอมหัวใหญ่ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ พืชสมุนไพรหอมหัวใหญ่
ขนุน สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของขนุนขนุน สะเดา สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของสะเดาสะเดา
ฟักเขียว สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว เดือย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของเดือยลูกเดือย
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ ดีปลี สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของดีปลีดีปลี
กุยช่าย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย ข่า สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของข่าข่า
หอมแดง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของหอมแดงหอมแดง แครอท สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของแครอทแครอท
จำปา สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของจำปาจำปา โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ข่อย สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของข่อยข่อย พริก สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ ประโยชน์ของพริกพริก
ดาวเรือง ดอกไม้ สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิดาวเรือง มะเฟือง สมุนไพรช่วยถ่ายพยาธิ สมุนไพรขับพยาธิ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง

พยาธิ คือ สิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิต และ คอยแย่งอาหาร หรือ ดูดเลือดสิ่งมีชีวิตนั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนั้นๆ พยาธิโดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิด ซึ่งปะปนอยู่ในธรรมชาติ เช่น ดิน พื้นหญ้า น้ำ เนื้อสัตว์ต่างๆ พยาธิ สามารถเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้หลายช่องทางปากและผิวหนัง อาการผิดปกติของร่างกายเมื่อมีพยาธิอาศัยในร่างกาย เช่น หิวบ่อย รับประทานอาหารมากๆ น้ำหนักลด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย เจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น

ความอันตรายของโรคที่เกิดจากพยาธิ

พยาธิจะคอยแย่งอาหาร และ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม อาการของโรคพยาธิ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธิ ผู้ป่วยมัดจะมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เบื่ออาหาร เจ็บบริเวณตับ ผอมซีด ตัวเหลือง ตับแข็ง ท้องมาน และอาจเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด

แนวทางการป้องกันโรคพยาธิ

สำหรับการป้องกันไม่ให้มีพยาธิอาศัยอยู่ในร่างกาย มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  • รับประทานอาหารที่สุก สะอาด
  • ดื่มน้ำสะอาด
  • ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร
  • เก็บอาหารให้ปลอดจากแมลงและสัตว์พาหนะโรค
  • สวมใส่รองเท้าทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน
  • ถ่ายอุจจาระลงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
  • ป้องกันตนเองจากการกัดของแมลงพาหะ
  • รักษาความสะอาดในบ้านและรอบบ้านให้สะอาด

สมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ช่วยขับพยาธิ ช่วยถ่ายพยาธิ รักษาอาการของโรคจากพยาธิด้วยพืชสมุนไพร ข้อมูลด้านสมุนไพรเกี่ยวกับการขับพยาธิ พยาธิตัวตืด เชื้อปรสิต แก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และ การติดเชื้อในร่างกาย