สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ รักษานิ่ว แก้ปัญหาฉี่ไม่ออก

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ รักษาติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะขัด นิ่ว พืชที่่มีฤทธิ์กระตุ้นการขับปัสสาวะ เช่น กระเจี๊ยบ สับปะรด มะนาว เป็นต้น ประโยชน์และโทษ

สมุนไพรขับปัสสาวะ สมุนไพรรักษานิ่ว

สมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ อาการติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ หรือ นิ่ว สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ สมุนไพรไทยช่วยให้ฉี่ออกมีอะไรบ้าง เช่น กระเจี๊ยบ สับปะรด ส้ม มะนาว เป็นต้น ตามตำราและความรู้ด้านสมุนไพร มีพืชหลายชนิดที่มีสรรพคุณช่วยกระตุ้นให้เกิดการปัสสาวะ ทำให้ร่างกายสามารถขับของเสียออกทางปัสสาวะได้ สามารถรักษาโรคได้หลายโรค เช่น โรคนิ่ว โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคหนองใน เป็นต้น ซึ่งสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ เป็นสมุนไพรใกล้ตัว สามารถพบเห็นได้มากมาย

เรารวบรวมความรู้ด้านสมุนไพร เกี่ยวกับพืชที่กระตุ้นการปัสสาวะ ลักษณะของพืช สรรพคุณ และ โทษ รายละเอียด มีดังนี้

คาเคา โกโก้ สรรพคุณของโกโก้ สมุนไพรคาเคา ลูกใต้ใบ สรรพคุณของลูกใต้ใบ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะลูกใต้ใบ
ถั่วเขียว ถั่วงอก สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะถั่วเขียว สมอพิเภก สมุนไพรตรีผลา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะสมอพิเภก
ยางนา น้ำมันยางนา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะยางนา ตะลิงปลิง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของตะลิงปลิงตะลิงปลิง
ต้นนุ่น สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของนุ่นต้นนุ่น ต้นงิ้ว ทองพันชั่ง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของทองพันชั่งทองพันชั่ง
ลูกสมอไทย สมอไทย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะสมอไทย มะดัน ต้นมะดัน สรรพคุณของมะดัน ประโยชน์ของมะดันมะดัน
มะกอก สรรพคุณของมะกอก น้ำมันมะกอก โทษของมะกอกมะกอก มะขามป้อม มะขามอินเดีย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะมะขามป้อม
ต้นกาแฟ กาแฟ สรรพคุณของกาแฟ ประโยชน์ของกาแฟกาแฟ ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะย่านาง
ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณของชุมเห็ดเทศ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะชุมเห็ดเทศ มะยม สรรพคุณของมะยม สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะมะยม
ต้นพลูคาว พลูคาว สรรพคุณของพลูคาว ประโยชน์ของพลูคาวพลูคาว บอน สรรพคุณของบอน สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะบอน
ชะคราม ใบชะคราม สรรพคุณของชะคราม ประโยชน์ของชะครามชะคราม รากสามสิบ ต้นรากสามสิบ สรรพคุณของรากสามสิบ ประโยชน์ของรากสามสิบรากสามสิบ
มะตูม ต้นมะตูม สรรพคุณของมะตูม ประโยชน์ของมะตูมมะตูม อบเชย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ต้นอบเชยอบเชย
หมามุ่ย หมามุ้ย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะหมามุ้ย ขัดมอน หญ้าขัด สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะหญ้าขัด
พริก สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของพริกพริก
สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ คื่นฉ่ายคื่นฉ่าย
หม่อน มัลเบอรรี่ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะหม่อน
บัวบก สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของบัวบกบัวบก
จำปา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของจำปาจำปา
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของโด่ไม่รู้ล้มว่านโด่ไม่รู้ล้ม
ถั่วเขียว สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของถั่วเขียวถั่วเขียว
ผักชีฝรั่ง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของผักชีฝรั่งผักชีฝรั่ง
มะเขือเทศ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศ
มะเขือพวง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของมะเขือพวงมะเขือพวง
กุยช่าย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของกุยช่ายกุยช่าย
แครอท สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของแครอทแครอท
บัวหลวง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของบัวหลวงบัวหลวง
อ้อย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของอ้อยอ้อย
ฟักเขียว สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของฟักเขียวฟักเขียว
หอมแดง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของหอมแดงหอมหัวแดง
กระดังงา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของกระดังงากระดังงา
เดือย ลูกเดือย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ
ลูกเดือย
โหราเดือยไก่ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ประโยชน์ของโหราเดือยไก่โหราเดือยไก่
ขี้เหล็กเทศ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สมุนไพรบำรุงหัวใจขี้เหล็กเทศ
มะนาว ชนิดของมะนาว ประโยชน์มะนาว สรรพคุณมะนาว มะนาว
ส้มแขก สมุนไพร ส้มแขก
ผักบุ้ง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของผักบุ้งผักบุ้ง
โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของโด่ไม่รุ้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม
กระชาย ขิงจีน โสมไทย สมุนไพร กระชาย
สะเดา ผักสะเดา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ
สะเดา
ฟักข้าว สรรพคุณของฟักข้าว สมุนไพร ฟักข้าว
ดอกชมจันทร์ สมุนไพร สรรพคุณของชมจันทร์ ชมจันทร์
ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้
ฟักทอง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของฟักทอง
ฟักทอง
หอมหัวหใญ่ สรรพคุณหอมใหญ่ สมุนไพร หอมหัวใหญ่
มะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอมะละกอ
กระทือ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของกระทือ กระทือ
อัญชัน สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของอัญชัน อัญชัน
แตงกวา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของแตงกวา แตงกวา
โสน ดอกโสน สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ โสน
มะเฟือง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของมะเฟือง มะเฟือง
ใบเตย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของเตย เตย
ผักโขม สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของผักโขม ผักโขม
กระเจี๊ยบแดง สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของกระเจี๊ยบ  กระเจี๊ยบแดง
กระเทียม สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของกระเทียม กระเทียม
หญ้าคา สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของหญ้าคา หญ้าคา
สับปะรด สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของสับปะรด สับปะรด
สรรพคุณของมะพร้าว สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ ต้นมะพร้าว มะพร้าว
ไมยราบ สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของไมยราบ ไมยราบ
มะเขือยาว สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของมะเขือยาว มะเขือยาว
อินทนิน สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ สรรพคุณของอินทนิน อินทนิล
พริกไทย สรรพคุณของพริกไทย สมุนไพรกระตุ้นการปัสสาวะ สมุนไพรช่วยปัสสาวะ พริกไทย

ระบบขับปัสสาวะ เป็นกลไกการขับปัสสาวะ ระบบขับปัสสาวะเพศหญิง เพศชาย ซึ่งหากเกิดโรคระบบปัสสาวะ ขึ้น จะส่งผลเสียต่อการขับของเสียในร่างกาย

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ คือ การกำจัดของเสียทางไต ซึ่งไตมีหน้าที่สำหรับกรองของเสียออกจากเลือด และนำของเสียออกจากร่างกายผ่านระบบขับถ่าย ไตจึงมีความสำคัญต่อระบบขัยบถ่ายปัสสาวะ มาทำความรู้จักกับไตมากขึ้น ก่อน

ไต

ไต ภาษาอังกฤษ เรียกว่า kidneys ไตทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด จากนั้นจะขับของเสียทางท่อปัสสาวะ และระบบขับปัสสาวะ ของเสียออกมาเป็นรูปแบบน้ำปัสสาวะ ระบบขับถ่ายปัสสาวะจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ และท่อปัสสาวะ รายละเอียด ดังนี้

 • ท่อไต (ureters) คือ ท่อที่ออกมาจากไต ทำหน้าที่นำของเสียเข้าสูกระเพาะปัสสาวะ
 • กระเพาะปัสสาวะ (bladder) คือ ส่วนที่ใช้เก็บน้ำปัสสาวะ ก่อนที่จะถ่ายออกจากร่างกายผ่านทางท่อปัสสาวะ
 • ท่อปัสสาวะ (urethra) คือ ท่อที่ใช้ขับถ่ายปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะ

การขับถ่ายของเสียทางไต

ไตจะทำหน้าที่นำสารทั้งที่ยังมีประโยชน์กลับไปใช้งานในร่างกายและขับสารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายออก ในรูปแบบปัสสาวะ ตัวไตมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว มี2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลังของช่องท้องภายในไตจะมีหน่วยไตขนาดเล็กจำนวนมาก โดยกระบวนการขับถ่ายนั้นเริ่มจากหลอดเลือดที่นำเลือดมาจากหัวใจ เข้าสู่หน่วยไต และหน่วยไตจะทำการกรองสารที่มีอยู่ในเลือด สารที่ยังมีประโยชน์จะถูกหน่วยไตดูดซึมกลับสู่ระบบเลือดและขับของเสียออกไปทางระบบขับปัสสาวะ

การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 

กลไกหนึ่งของร่างกาย ซึ่งการขับของเสีย มี 2 ลักษณะ คือ การขับสารพิษออกจากร่างกาย และการขับสารที่มีปริมาณมากเกินไปออกจากร่างกาย การขับของเสียออกจากร่างกายมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง แก็สและของเหลว รายละเอียดดังนี้

 • การขับของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของแข็ง เป็นลักษณะของอาหารที่ผ่านการย่อยของระบบทางเดินอาหาร ลำไส้ใหญ่จะเป้นตัวขับของเสีย คือ อุจจาระ นั้นเอง
 • การขับของเสียออกจากร่างกายรูปแบบแก๊ส เป็นการขับของเสียผ่านระบบทางเดินหายใจ ปอดจะเป็นอวัยวะในการขับของเสีย
 • การขับของเสียออกจากร่างกายในรูปแบบของเหลว ซึ่งของแหลวที่ร่างกายขับออกมานั้นจะเป็น เหงื่อ และปัสสาวะ ซึ่งอวัยวะที่ขับของเสียประเภทของเหลว คือ ไตและผิวหนัง

ประโยชน์ของการขับถ่ายของเสีย

การกำจัดของเสียออกจากร่างกาย จะช่วยควบคุมปริมาณของน้ำในร่างกายให้สมบูรณ์ ซึ่งการขับถ่ายของเสียนั้นเป็นกิจวัตรประจำวันของร่างกาย การขับของเสียทำให้ระบบร่างกายทำงานปรกติ ร่างกายไม่ดูดซึมของเสียกลับเข้าสู่ร่างกาย กลไกการทำงานของอวัวะต่างๆก็จะสมบูรณ์

การปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่าย

 1. ให้ดื่มน้ำสะอาด ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย
 2. ให้รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย เช่น อาหารที่สุก อาหารที่สะอาด
 3. ไม่กลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะนานเกินไป
 4. ทำความสะอาดชำระล้างร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน
 5. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

การขับปัสสาวะโดยใช้สมุนไพรใกล้ตัว เป็นวิธีธรรมชาติโดยการกระตุ้นให้การขับถ่ายปัสสาวะมากขึ้น เพื่อให้สารพิษของเสียที่ตกค้างในร่างกายได้ขับออกมากขึ้น สมุนไพรอะไรบ้างที่มีสรรพคุณใช้เป็น ยาขับปัสสาวะ ได แก้เสียดแน่น แสบบริเวณหน้าอก ปวดกระเพาะอาหารและขับปัสสาวะ  บำรุงไฟธาตุ ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว

การขับพิษทางปัสสาวะโดยวิธีธรรมชาติ เป็นการนำเอาอาหารหรือยาสมุนไพรมาต้ม หรือมาพอกประคบ เพื่อกระตุ้นให้การขับถ่ายปัสสาวะมากขึ้น โรคไตกับสมุนไพรนั้นต้องแยกระหว่างสมุนไพรบำรุงไตกับสมุนไพรขับปัสสาวะ สมุนไพรบำรุงไต ได้แก่ ซังข้าวโพด ไหมข้าวโพด เห็ดหลินจือ ลูกหม่อน

Beezab.com แหล่งความรู้ด้านสุขภาพ สมุนไพร โรค แม่และเด็ก อาหารเพื่อสุขภาพ โยคะ ธรรมะครูบาอาจารย์ ดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยข้อมูลดีๆ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคแต่อย่างใด หากคุณมีอาการเจ็บป่วยหรือรู้สึกไม่สบาย ควรคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเรา

Beezab.com source of health knowledge, herbs, diseases, mothers and children, healthy food, yoga and Dhamma.  The content on this page is for educational purposes only. We are not intended to be a substitute for medical advice. Diagnosis of disease or treatment of disease in any way If you are sick, You should consult a doctor.

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรา ถุงกระสอบทรัพย์ทวี จำหน่ายถุงกระสอบมีซิบ สำหรับย้ายหอย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน มีสินค้าประกอบด้วย ถุงสายรุ้ง ถุงไนลอน ถุงการ์ตูน และ ถุงล้อลาก