สมอไทย ลูกสมอ สมุนไพร ราชาสมุนไพร

สมอไทย ลูกสมอ สมุนไพร ราชาสมุนไพร

สมอไทย ( Chebulic Myrobalans ) ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมอไทย Terminalia chebula Retz. สำหรับชื่อเรียกอื่นๆ ของ สมอไทย เช่น หมากแน่ะ , ม่าแน่ , สมออัพยา, ลูกสมอ เป็นต้น ต้นสมอไทย เป็นพืชท้องถิ่น

Last Updated on December 27, 2018