ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของยอ

ต้นยอ ลูกยอ สมุนไพร สรรพคุณของยอ

ลูกยอสุกสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร และ ขับลม แต่สำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานผลยอ เพราะ จะมีผลโดยตรงต่อระบบการหมุนเวียนของเลือดในครรภ์ และอาจทำให้แท้งบุตรได้

Last Updated on January 21, 2020