รางจืด สมุนไพร ราชาแห่งการถอนพิษ สรรพคุรของรางจืด

รางจืด สมุนไพร ราชาแห่งการถอนพิษ สรรพคุรของรางจืด

สมุนไพรรางจืด “ ราชาแห่งการถอนพิษ ” เป็นสมุนไพรที่กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้เกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปเลือกใช้เพื่อใช้แก้พิษต่าง ๆ เช่น พิษจากยาฆ่าแมลง ยาเบื่อ สารตะกั่ว ฯลฯ

Last Updated on January 30, 2020