มะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ

มะเขือเทศ สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือเทศ

ต้นมะเขือเทศ จัดป็น พืชล้มลุก ลักษณะพุ่ม มีอายุสั้น เพียง 1 ปี  การขยายพันธ์ของมะเขือเทศใช้การขยายพันธ์โดยทางเมล็ด ลักษณะของต้นมะเขือเทศ

Last Updated on November 19, 2018