มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวง

มะเขือพวง สมุนไพร ผักสวนครัว สรรพคุณของมะเขือพวง

มะเขือพวง ภาษาอังกฤษ เรียก Pea Eggplant มะเขือพวง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Solanum torvum Sw. มะเขือพวง มีชื่ออื่นๆ อาทิ เช่น มะเขือละคร มะแว้งช้าง มะแคว้งกุลา หมากแข้ง เขือน้อย เขือพวง เขือเทศ ลูกแว้ง เป็นต้น มะเขือพวง

Last Updated on November 19, 2018