มะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอ

มะละกอ ผลมะละกอ สมุนไพร สรรพคุณของมะละกอ

ต้นมะละกอ ภาษาอังกฤษ เรียก papaya มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carica papaya L ชื่ออื่นของมะละกอ เช่น บักหุ่ง ก้วยลา แตงต้น มะก้วยเทศ มะเต๊ะ ลอกอ เป็นต้น ในมะละกอให้คุณค่าทางอาหารมากมาย

Last Updated on November 22, 2018