ฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าว

ฟักข้าว สมุนไพร สมุนไพรไทย สรรพคุณของฟักข้าว

ฟักข้าว เป็นพืชล้มลุก เป็นพืชชนิดเถาไม้เลื้อย ลักษณะคล้ายกับต้นตำลึง ใบของฟักข้าวเป็นใบเดี่ยว รูปร่างคล้ายกับหัวใจ ทรงรี ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉก ดอกของฟักข้าวจะออกตรงข้อต่อตามซอกใบ

Last Updated on November 6, 2018