พลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาว

พลูคาว สมุนไพรไทย สมุนไพร สรรพคุณของพลูคาว

พลูคาว คือ พืชล้มลุก ที่สามารถพบได้ทั่วไป ตามแถบเทือกเขาหิมาลัยไปจนถึงไทย เวียดนาม มีการนำพลูคาวมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคหลากหลาย รวมถึงมีการแปรรูป ให้อยู่ในรูปแบบต่างๆ การวิจัยและพัฒนา พบวา พลูคาว คือ สุดยอดสมุนไพรต้านมะเร็ง

Last Updated on November 20, 2018